Diensten


Accountant / Fiscalist / Advocaat / Notaris / HR Adviseur

 • vraagbaak voor (complexe) pensioenonderwerpen
 • second opinion
 • screenen pensioendossier
 • pensioenbrieven
 • (loon)stamrechtovereenkomsten
 • financieringsovereenkomsten
 • financiële planning
 • DGA-pensioenactuariële berekeningen (fiscaal en commercieel)
 • (in company) workshop
 • overleg bij probleemdossiers met Belastingdienst
 • advies eigen beheer en verzekeren

 

Werkgever

 • advies over contractverlenging
 • berekeningen toekomstige pensioenkosten
 • controle aansluiting pensioenreglement en uitvoeringovereenkomst op uitvoering van pensioenregeling
 • advies inzake (voorkomen) waardeoverdracht
 • mogelijkheden pensioenkostenbeheersing aanreiken
 • adviseren in en begeleiden van excedentregelingen (boven max. BPF-salaris)
 • optimaliseren informatie en communicatie over pensioenregeling
 • onderhandelen met verzekeraars
 • verzorgen van presentaties, trainingen en (in-company) workshops
 • houden van werknemerspreekuren
 • pensioenparagraaf arbeidsvoorwaardenbeleid schrijven
 • controle op rekening-courant
 • adviseren en begeleiden van collectieve waardeoverdrachttrajecten
 • ondersteunen, adviseren Raad van Commissarissen

 

Ondernemer / DGA

 • analyse en advies vermogensopbouw ten behoeve van pensioeninkomen
 • regelen dekking voor partner- en/of wezenpensioen
 • second opinion
 • advies over en/of bemiddeling in pensioen- en lijfrenteverzekeringen, bancaire lijfrente
 • advies i.v.m. Fiscale Oudedags Reserve
 • screenen pensioendossier
 • opstellen pensioenbrief
 • opstellen (loon)stamrechtovereenkomst
 • opstellen financieringsovereenkomst
 • financiële planning
 • actuariële berekeningen pensioen in eigen beheer (fiscaal en commercieel)
 • overleg bij probleemdossiers met Belastingdienst
 • advies eigen beheer en verzekeren
 • controle opgaven pensioenaanspraken door pensioenfondsen en verzekeraars
 • beheer van pensioenpolissen en –contracten
 • advies over combinatie van doorwerken en pensioen ontvangen

 

Werknemer / Lid OR

 • controle aansluiting pensioenreglement en uitvoeringsovereenkomst en opgebouwd pensioen
 • uitleg over en controle van Uniform Pensioen Overzicht (UPO)
 • uitleg en controle informatie van www.mijnpensioenoverzicht.nl
 • ondersteunen, adviseren Ondernemingsraad
 • houden van werknemersspreekuren
 • persoonlijke financiële planning

 

Assurantie-intermediair

 • vraagbaak voor pensioenonderwerpen van relaties