Nieuws

Blogs

Soms kort. Soms wat langer. Vaak prikkelend of juist informatief. Om te huilen van het lachen, of juist niet. Opinies en feiten, het kan allemaal. We hebben altijd wel wat te zeggen over pensioen. Dat zijn onze blogs, onze PensiOENblogs.

Het nieuwe pensioenstelsel. Een probleem erbij?

Op vrijdag 12 juni werden kabinet, werkgevers en werknemers het eens over het nieuwe pensioenstelsel. Het gaat in per 2022 en pensioenfondsen mogen er tot 2026 over doen om de omslag te maken. Het Verbond van Verzekeraars heeft echter protest aangetekend. Want nog decennialang zouden per werkgever twee regelingen naast elkaar moeten bestaan. Het nieuwe

Lees meer

Pensioen is net als een auto kopen. Het kan simpel.

Dat is voor mij al jaren een grote wens, om pensioen simpel te houden, als pensioenexpert. Kan dat, pensioen simpel houden? Die vraag liet me niet los. Stel je wil een auto kopen. Dan wil je dat deze je veilig van A naar B brengt, betrouwbaar is en het liefst ook nog zuinig in het

Lees meer

Het coronapensioen is meer pensioen?

Het coronavirus heeft invloed op ons pensioen. Beleggingen zijn minder waard geworden. Pensioenfondsen hebben minder pensioenvermogen. Werknemers met een beschikbare premieregeling in beleggingen zijn het behaalde rendement in 2019 al weer kwijt. Pensioenuitkeringen in beleggingen zijn flink gedaald. Is er ook wat te doen aan het coronapensioen? Hierna volgen een paar korte tips. Weet wat

Lees meer
Lees al onze blogs

(Vak)artikelen

Onze artikelen gaan vaak dieper op pensioenonderwerpen in dan onze blogs. Ze zijn vaak ook meer geschreven voor andere professionals die in hun vak met pensioen te maken hebben. Toch proberen we ook nu over iets moeilijks op een begrijpelijke en simpele manier te schrijven. Dat zijn onze (vak)artikelen.

Uitwerking van het pensioenakkoord

Woensdag 8 juli 2020 – Afgelopen zaterdag stemde het ledenparlement van de FNV in met het pensioenakkoord. Minister Wouter Koolmees kan doorgaan met de voorbereiding van het wetsvoorstel. Het nieuwe pensioenstelsel moet dan volgens plan ingaan per 1 januari 2022. In dit artikel beschrijven wij de uitwerking van het pensioenakkoord. We beperken ons hierbij tot

Lees meer

Wel schadevergoeding, geen pensioenpremie

Rechtbank Oost-Brabant wees onlangs een werknemer een netto schadevergoeding toe. Deze was even hoog als de bruto werkgeversbijdrage in de pensioenregeling. De werknemer vorderde niet nakoming door de werkgever van de pensioenovereenkomst. En ook niet de betaling van de werkgeversbijdrage, maar een netto bedrag als schadevergoeding in verband met de pensioenovereenkomst. De rechtbank wees dit

Lees meer

Scheiden vóór 2022, meer pensioen

Update 21 april 2020: Vandaag ontving de Tweede Kamer een brief van de minister van SZW. Hierin staat dat de invoering van de Wet Pensioenverdeling bij Scheiding per 1 januari 2022 zal ingaan. 2021 is het laatste jaar waarin pensioenen in geval van (echt)scheiding verevend kunnen worden. Vanaf 2022 wordt conversie de standaard, op enkele

Lees meer
Lees al onze (vak)artikelen

Denk je bij jezelf

Ik vind pensioen ingewikkeld

En heb je liever dat we je er bij helpen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
© 2004 - 2020 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident