Nieuws

Collectief invaren van pensioenaanspraken

14 juni 2012, geplaatst in Accountant / Fiscalist / Advocaat / Notaris / HR Adviseur, Werkgever, Werknemer / Lid OR

De Commissie toekomstbestendigheid aanvul-lende pensioenen (“commissie-Goudswaard”) en de Commissie beleggingsbeleid en risicobeheer (“commissie-Frijns”) hebben begin 2010 overtuigend aangetoond dat de toekomst-bestendigheid van het Nederlandse stelsel van aanvullende pensioenen onder druk staat door een structureel dalende rente, toegenomen schommelingen op financiële…

Lees meer

Nieuwe spelregels bijbetaling waardeoverdracht per 1 juli 2012

11 juni 2012, geplaatst in Werkgever

Minister Kamp heeft een ontwerpbesluit tot beperking van de bijbetalingslasten voor werkgevers bij waardeoverdracht van pensioen naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Werkgevers moeten soms bijbetalen wanneer een vertrekkende werknemer zijn pensioen overdraagt van een pensioenfonds naar een verzekeraar….

Lees meer