Tag Archives: belastingvoordeel

Belastingvoordeel oud regimelijfrentepolissen: game over

Posted on by Dick Mollema

Op 9 augustus 2011 plaatsten we een bericht over het schuiven met lijfrente-uitkeringen uit oudregimelijfrente polissen. De Belastingdienst besloot op 6 april 2011 dat deze lijfrentepolissen in bepaalde omstandigheden mogen worden belast bij de minstverdienende echtgenoot. Dat levert een fors belastingvoordeel…

Posted in Accountant / Fiscalist / Advocaat / Notaris / HR Adviseur | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Belastingvoordeel door schuiven met oude lijfrente

Posted on by Dick Mollema

De slogan van de Belastingdienst ‘Leuker kunnen we het niet maken, gemakkelijker wel’ is te bescheiden. Uit een recente en opmerkelijke koerswijziging blijkt dat de Belastingdienst het voor polishouders met een zgn. oud regime lijfrentepolis (pré-Brede Herwaardering) mogelijk maakt om…

Posted in Accountant / Fiscalist / Advocaat / Notaris / HR Adviseur | Tagged , , , , , | Leave a comment