(Vak)artikelen

(Vak)artikelen

Onze artikelen gaan vaak dieper op pensioenonderwerpen in dan onze blogs. Ze zijn vaak ook meer geschreven voor andere professionals die in hun vak met pensioen te maken hebben. Toch proberen we ook nu over iets moeilijks op een begrijpelijke en simpele manier te schrijven. Dat zijn onze (vak)artikelen.

Terugkerende onderwerpen

1 april, Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer van kracht

30 maart 2017 – Deze keer is het echt geen grap. De maatregelen die door het Ministerie van Financiën zijn bedacht rond het pensioen van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) zijn eindelijk definitief en gaan in per 1 april 2017. Ten opzichte van het laatste bericht hierover op onze website is er niet zoveel veranderd. Daarom geven

Lees meer

Afschaffen DGA-pensioen en de gevolgen voor de BV

Op Prinsjesdag werd duidelijk dat het pensioen in eigen beheer definitief wordt afgeschaft. Wiebes kondigde dit al aan in zijn brief van 1 juli jl. naar de Kamer. De streefdatum is 1 januari 2017. Het voorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer ligt er. Veel DGA’s kunnen de BV en zichzelf dan verlossen van de

Lees meer

Wet Verbeterde premieregeling. Het wapen tegen de lage rente?

Per 1 september 2016 is de Wet verbeterde premieregeling (Stb. 2016, 248) in werking getreden. Het kapitaal dat in een premie- of kapitaalovereenkomst wordt opgebouwd, hoeft niet meer op de pensioendatum in een vaste uitkering omgezet te worden, maar kan ook in de uitkerings-fase (deels) risicodragend worden belegd. Hiervoor is een nieuw pensioentype geïntroduceerd: een

Lees meer

Echt scheiden? Dan geen verevening maar conversie

Een derde van de huwelijken in Nederland strandt. Een derde van de stellen die willen gaan trouwen, kunnen dat misschien dus beter maar niet gaan doen. Welke stellen dat zijn, is echter vooraf onzeker. Wat wel zeker is dat als partners scheiden en kiezen voor de standaard verevening van pensioen, ze levenslang aan elkaar verbonden

Lees meer

DGA-pensioen afschaffen kost ook (ex-)partner driekwart aan pensioen

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Wiebes besloten de regeling Pensioen in Eigen Beheer (PEB) voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) in zijn huidige vorm af te schaffen. De richtdatum daarbij is 1 januari 2017 met een overgangstermijn van drie jaar.  De DGA kan dan kiezen voor het pensioen afkopen, doorgaan in een spaarvariant, verzekeren bij

Lees meer

De pijn van eindloon naar beschikbare premie

Als adviseur is het belangrijk om goede papieren te hebben en papier is geduldig, maar te weinig hebben of gebruik maken van één van beide kan aardig in de papieren lopen. Dat blijkt uit een arrest van 16 februari 2016 van het Gerechtshof Den Haag. Dit arrest gaat over een werkgever die per 1 januari 1999

Lees meer

Hoge Raad zet artikel over verjaring buitenspel. Pensioen moet alsnog verdeeld worden.

Het is niet de eerste keer dat ex-echtelieden bij de echtscheiding geen afspraken maken over de verdeling van pensioenaanspraken. Het is het ook niet de eerste keer dat er verschil van mening is over het al dan niet verjaren van de verdeling van pensioenaanspraken. Die twee situaties kwamen samen in een arrest van de Hoge

Lees meer

Oudedagssparen fors lager dan pensioen

Op 1 juli 2015 stuurde Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes een brief naar de Tweede Kamer met als bijlage ‘Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer’. In twee eerdere artikelen (‘Einde aan het eigen beheer pensioen van de DGA?’ en ‘Is pensioen omzetten in oudedagssparen voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) verstandig?’) gingen we al in op de strekking

Lees meer

Is pensioen omzetten in oudedagssparen voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) verstandig?

Het hangt al jaren in de lucht. Sommige kopstukken van de Belastingdienst hebben er hun persoonlijke missie van gemaakt om vóór hun eigen pensioendatum het pensioen in eigen beheer voor de dga om zeep te helpen. Dat lijkt nu te gebeuren, afgaande op de brief met bijlage die Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes op 1

Lees meer

De pensioenknip is terug

Mensen die gebruik maken van de pensioenknip kunnen een tijdelijke pensioenuitkering voor maximaal twee jaar aankopen. Na die periode moet dan de levenslange uitkering aangekocht worden. Staatssecretaris Jetta Klijnsma laat dit weten in een brief van 2 juli aan de Tweede Kamer. In de hoop dat de rente na de tijdelijke uitkering van twee jaar

Lees meer
Lees ook onze blogs

Denk je bij jezelf

Ik vind pensioen ingewikkeld

En heb je liever dat we je er bij helpen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
© 2004 - 2020 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident