(Vak)artikelen

(Vak)artikelen

Onze artikelen gaan vaak dieper op pensioenonderwerpen in dan onze blogs. Ze zijn vaak ook meer geschreven voor andere professionals die in hun vak met pensioen te maken hebben. Toch proberen we ook nu over iets moeilijks op een begrijpelijke en simpele manier te schrijven. Dat zijn onze (vak)artikelen.

Terugkerende onderwerpen

Pensioenakkoord een zwaarwichtig belang?

Nederland krijgt een ander pensioenstelsel. Volgens planning is dat vanaf 2022. Dat heeft grote impact op bijna alle pensioenregelingen. In dit artikel gaan we specifiek in op de verandering voor beschikbare premieregelingen. De vraag is of het pensioenakkoord een zwaarwichtig belang is om de pensioenovereenkomst eenzijdig te kunnen wijzigen. De werkgever kan een eenzijdige wijziging

Lees meer

DGA en schuld aan BV

De rekening van de DGA en die van de BV zijn nogal eens communicerende vaten. Zo kan bij de DGA een schuld aan de BV ontstaan. Op 9 januari 2020 deed de Rechtbank Den Haag uitspraak. Er was sprake van een dividenduitkering. De DGA moest dus belasting gaan betalen. De DGA heeft een behoorlijke rekening-courantschuld

Lees meer

Ons nieuwe pensioenstelsel – deel 3: oplossingen voor knelpunten(?)

2019, 29 april – “Een probleem is een kans in werkkleding” wordt wel eens gezegd. Net als “even door de zure appel heen bijten”. En “komt dan na het zuur ook het zoet”? Geldt dat dan ook voor ons nieuwe pensioenstelsel? In dit laatste artikel van ons drieluik over ons nieuwe pensioenstelsel gaan we in

Lees meer

Ons nieuwe pensioenstelsel – deel 2: de gevolgen

2019, 8 maart – “Verandering is de wet van het leven. En degenen die alleen kijken naar het verleden of het heden zullen zeker de toekomst missen.” (John F. Kennedy) Dat geldt ook voor ons pensioenstelsel. In de tijd dat pensioenfondsen opkwamen, was het pensioen goed geregeld. De tijden zijn veranderd. Pensioen-fondsen zullen moeten mee

Lees meer

Ons nieuwe pensioenstelsel – deel 1: verandering is noodzakelijk

2019, 25 februari – “Never change a winning team.” Een gevleugelde uit-spraak. Nederland heeft het beste pensioenstelsel ter wereld en toch gaan we het veranderen. Waarom willen we dit ‘winnend team’ dan veranderen? Dat gaan we proberen uit te leggen. In een reeks van drie artikelen gaan we in op de grote lijnen van ons

Lees meer

Werkgever door verzekeraar op verkeerde been gezet

11 februari 2019 – Een inmiddels gepensioneerde werknemer komt klagen bij zijn ex-werkgever dat deze zijn pensioen niet meer (volledig) indexeert. Volgens de verzekeraar is met de invoering van het nieuwe pensioenreglement niets veranderd. De kantonrechter oordeelt daar duidelijk anders over en jaagt daarmee de werkgever op hoge kosten. Dat had voorkomen kunnen worden. In

Lees meer

Partner niet aangemeld. Achmea moet toch partnerpensioen uitkeren

Achmea moet alsnog partnerpensioen gaan uitkeren aan de partner van een overleden medewerker van chocolatier Baronie – De Heer. De man had bij de verzekeraar zijn vriendin niet aangemeld als partner. Volgens de rechter was hij daartoe op grond van het pensioenreglement ook niet verplicht. Zijn werkgever had dat wel moeten doen. Maar die hoeft

Lees meer

Cruciale rol partner bij Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

13 april 2017 – Op 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale maatregelen ingegaan. Voor het gemak korten we deze wet in het vervolg van dit artikel even af met Wet PEB. Deze wet staat o.a. afkoop van het pensioen van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) toe. Ook de omzetting

Lees meer

1 april, Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer van kracht

30 maart 2017 – Deze keer is het echt geen grap. De maatregelen die door het Ministerie van Financiën zijn bedacht rond het pensioen van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) zijn eindelijk definitief en gaan in per 1 april 2017. Ten opzichte van het laatste bericht hierover op onze website is er niet zoveel veranderd. Daarom geven

Lees meer

Afschaffen DGA-pensioen en de gevolgen voor de BV

Op Prinsjesdag werd duidelijk dat het pensioen in eigen beheer definitief wordt afgeschaft. Wiebes kondigde dit al aan in zijn brief van 1 juli jl. naar de Kamer. De streefdatum is 1 januari 2017. Het voorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer ligt er. Veel DGA’s kunnen de BV en zichzelf dan verlossen van de

Lees meer
Lees ook onze blogs

Denk je bij jezelf

Ik vind pensioen ingewikkeld

En heb je liever dat we je er bij helpen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
© 2004 - 2023 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident