Blogs

Blogs

Soms kort. Soms wat langer. Vaak prikkelend of juist informatief. Om te huilen van het lachen, of juist niet. Opinies en feiten, het kan allemaal. We hebben altijd wel wat te zeggen over pensioen. Dat zijn onze blogs, onze PensiOENblogs.

Terugkerende onderwerpen

Hoe stabiel is ons pensioenstelsel?

11 juni 2012 – Het Nederlands pensioenstelsel wordt internationaal gezien als één van de beste stelsels ter wereld. Toch zijn de berichten van de afgelopen periode zeer verontrustend. De effecten van de dalende rente, heftige fluctuaties van de koersen op de aandelenmarkt alsmede de drastisch toegenomen levensverwachting in de afgelopen twee decennia trekken een zware

Lees meer

Bent u uw eigen pensioencrisis?

22 mei 2012 – Financiële crisis, eurocrisis, vastgoed-crisis, pensioencrisis, persoonlijke crisis. Welke van deze vier hoort niet in uw rijtje thuis? Een paar jaar geleden begon het en was het een ver-van-ons-bed-show, de hypotheekbubbel in de VS. Ondertussen is het heel dichtbij gekomen: ons eigen, met hard werken opgebouwd pensioen. De grootste gemene deler van

Lees meer

Moet de accountant bang zijn om pensioenadvies te geven?

7 maart 2012 – Volgens de Autoritiet Financiële Markten (AFM) mogen alleen die partijen zich bezig houden met pensioenadvies die daarvoor gekwalificeerd zijn. Dat is de inzet van het Wft-pensioendiplomaregister. Daarmee gaat de markt gevrijwaard worden van snelle pensioen-sluit-cowboys. Toch? De beantwoording van die vraag moet genuanceerd beantwoord worden. Ook voor de accountant. We hebben

Lees meer

Wat staat ons in 2012 te wachten?

29 december 2011 – @GlazenBol en @KoffieDick houden niet van terugkijken. Wat geweest is, is geweest. Leer van de gemaakte fouten en ga het in de toekomst beter doen. Als versteend staand omkijken naar wat we hadden en er bij gaan staan jammeren heeft geen zin. De vrouw van Lot ondervond dat ook, maar dan

Lees meer

De dekkingsgraad van het DGA-pensioen anno 2011

19 december 2011 – De afgelopen maanden wordt er steeds meer en vaker geschreven over de dekkingsgraad van pensioenfondsen. De dekkingsgraad is de verhouding tussen wat het pensioenfonds aan pensioenuitkeringen heeft beloofd en wat daarvan in kas zit; kort door de bocht gezegd. Voor een aantal pensioenfondsen is de dekkingsgraad zo laag, dat de pensioenuit-keringen

Lees meer

Vuistregels dekkingsgraad voor het eigen beheer-pensioen DGA

19 december 2011 – In het artikel ‘De dekkingsgraad van het DGA-pensioen anno 2011’ stelden wij u de vraag hoe het met de dekkingsgraad van het pensioen van u als DGA zit. In de pers valt nagenoeg elke dag te lezen dat veel pensioenfondsen te weinig geld in kas hebben om aan de pensioenverplichtingen te

Lees meer

NBVN luidt de noodklok over pensioen notarissen

15 december 2011 – “De NBVN, Nederlandse Branche Vereniging Notariaat, luidt de noodklok over de het pensioenfonds voor notarissen, de SNPF. Een door de NBVN gehouden opiniepeiling toonde aan dat meer dan 70% van het notariaat tegen de huidige verplichte deelname is. Een gelijkwaardig percentage was tegen de verplichte koppeling van de arbeidsongeschikt-heidsverzekering aan het

Lees meer

AFM over pensioenadvies, accountantskantoren en actuariële adviesbureaus

13 december 2011 – De AFM is tot de ontdekking gekomen dat accountantskantoren en actuariële adviesbureaus pensioenadvies geven en daarbij regelmatig adviseren over financiële producten, zonder te beschikken over een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De pensioen-adviseurs van deze kantoren en adviesbureaus doen dat zonder de vereiste vergunning. Kennelijk

Lees meer

Lang leve het langlevenrisico

26 november 2011 – Vroeger, heel vroeger toen ik 16 jaar was vond ik mensen van 70 jaar erg oud. Een oma van 80 jaar vond ik al met één been in het graf staan en een opa van 90 jaar een fossiel. Dat was zo rond 1980. Nu anno 2011 moet ik m’n beeld

Lees meer

Nationaal Pensioen Onderzoek (NPO); resultaten nu bekend

4 november 2011 – Het eerste Nationaal Pensioen Onderzoek (NPO) laat zien dat ons grote veranderingen te wachten staan. In de verdere uitwerking van het pensioen-akkoord. In pensioenregelingen. Maar ook vanwege massale verschuivingen van ondernemingspensioenfondsen naar verzekeraars en PPI’s. En de gevolgen daarvan: de enorme uitdagingen ook voor pensioenuitvoerders om de deelnemer wegwijs te maken

Lees meer
Lees ook onze (vak)artikelen

Denk je bij jezelf

Ik vind pensioen ingewikkeld

En heb je liever dat we je er bij helpen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
© 2004 - 2021 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident