15 september, de Dag van de Scheiding

14 september 2011 | Alle artikelen

14 september 2011 – De allereerste echtscheiding in Nederland werd op 15 september 1796 uitgesproken. Dat was voor de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingmediators (vFAS) aanleiding om op deze dag landelijk aandacht te vragen voor de noodzaak van een deskundige begeleiding van scheidingen.

September is ook de maand waarin de meeste echtscheidingen plaatsvinden. Mogelijk heeft de lange zomervakantie hier invloed op. Met een niet zo goed meer lopend huwelijk, meer dan normaal bij elkaar op de lip zitten en omgedraaide rollenpatronen op de camping kan een echtscheiding het gevolg zijn.

Echtscheiding, gevolgen voor pensioen
Jaarlijks stranden ca. 35.000 huwelijken en gaan 60.000 samenwoners uit elkaar. Dan moeten in een relatief korte tijd veel levensingrijpende zaken worden geregeld. Pensioen is daar een onderdeel van. Ondanks de inspanningen van de advocatuur en het notariaat gaan nog veel stellen uit elkaar zonder over de consequenties van de verdeling van het pensioen na te denken of te kunnen overzien. In veel gevallen valt bij het overlijden van de ex-partner niet alleen de alimentatie weg, maar is er ook geen nabestaandenpensioen beschikbaar voor de andere ex-partner. Dit is m.n. de laatste jaren een groeiend probleem geworden.

Speciale positie voor de DGA
De DGA heeft het bij een echtscheiding extra moeilijk.  Behalve de ‘gewone’ zaken die voor niet DGA’s gelden, moet de DGA de onderneming ook in de verdeling betrekken. E.e.a. is uiteraard afhankelijk van eventuele huwelijkse voorwaarden. Zo kan de echtscheiding de voortgang van de onderneming bedreigen.
Een extra complicatie die daar aan toegevoegd kan worden is het pensioen in eigen beheer. Bij de echtscheiding kan de ex-partner (stel de vrouw) eisen dat haar deel van het pensioen afgestort gaat worden. De jurisprudentie is daar zeer duidelijk in. Dit recht veroorzaakt een kapitaalonttrekking aan de BV die doorgaans tot wel 70% à 90% van de fiscale voorziening kan oplopen.
Daarnaast is het partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum vaak wel toegezegd, maar niet verzekerd. Het regelen van een toereikende dekking voor dat deel van het bijzonder partnerpensioen brengt dan nog eens extra kosten met zich mee.

Op 15 september binnenlopen bij vFAS-leden; Skypen met ons 
Op de Dag van de Scheiding kan vrijblijvend bij de kantoren van de vFAS een scheidingscheck gedaan en/of eventuele andere vragen met betrekking tot scheiden gesteld worden. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Het advies van de vFAS-advocaat-mediator geeft inzicht in de keuzes en/of gevolgen in de eigen situatie.

Op 15 september kunnen wij van 9.00 tot 17.00 uur direct vragen beantwoorden die betrekking hebben op pensioen en echtscheiding. Ook hieraan zijn geen kosten verbonden. Wij zijn met Skype te bereiken met ‘Dick Mollema RPA’ en telefoonnummer 0594-519191.

© 2004 - 2024 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident