Alle artikelen

Terugkerende onderwerpen

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

De wetgeving rondom de verdeling van pensioen bij echtscheiding is aan vernieuwing toe. hiervoor is het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding bij de Tweede Kamer ingediend.

Lees meer

Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

De wet verevening pensioenrechten bij scheiding is geëvalueerd. Er zijn belangrijke aanbevelingen gedaan. Dit moet resulteren in de nieuwe Wet verdeling pensioen bij scheiding 2021.

Lees meer

Het verkeerslicht staat op rood

Door de coronacrisis zijn de beleggingen flink gedaald. Nu beleggingen verkopen is geen goed idee. Je pensioen. Het verkeerslicht staat op rood.

Lees meer

Uitstel betaling van pensioenpremies

Gisteravond, maandag 23 maart 2020, maakte het kabinet extra maatregelen bekend i.v.m. het coronavirus. De impact daarvan op de samenleving en het bedrijfsleven is groot. Al op 21 maart maakten pensioenuitvoerder bekend dat ze gaan kijken of uitstel van betaling van pensioenpremies mogelijk kan worden. Dan moet uiteraard nog wel aan een aantal voorwaarden worden

Lees meer

Als de werkgever de pensioenpremie niet kan betalen

Als de werkgever de pensioenpremie niet kan meer betalen, dan heeft dat gevolgen voor de pensioenopbouw en dekking, waarvoor hij aansprakelijk kan zijn. Eventueel kan de werkgever een beroep op een betalingsvoorbehoud doen.

Lees meer

Werktijdverkorting ingetrokken

Het kabinet heeft afgelopen dinsdag de mogelijkheid voor werktijdverkorting ingetrokken. Werkgevers kunnen werktijdverkorting aangrijpen in uitzonderlijke omstandigheden. In de plaats van de arbeidstijdverkorting heeft het kabinet een nieuwe noodmaatregel ingesteld: het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dat raakt ook de pensioenopbouw. In ons blog over arbeidstijdverkorting zijn we ingegaan op de vraag of pensioenopbouw dan ook

Lees meer

Arbeidstijdverkorting, pensioen en coronavirus

Vanwege het coronavirus vragen werkgevers massaal arbeidstijdverkorting. Heeft dat invloed op de pensioenopbouw?

Lees meer

Pensioenakkoord een zwaarwichtig belang?

Nederland krijgt een ander pensioenstelsel. Volgens planning is dat vanaf 2022. Dat heeft grote impact op bijna alle pensioenregelingen. In dit artikel gaan we specifiek in op de verandering voor beschikbare premieregelingen. De vraag is of het pensioenakkoord een zwaarwichtig belang is om de pensioenovereenkomst eenzijdig te kunnen wijzigen. De werkgever kan een eenzijdige wijziging

Lees meer

DGA en schuld aan BV

De rekening van de DGA en die van de BV zijn nogal eens communicerende vaten. Zo kan bij de DGA een schuld aan de BV ontstaan. Op 9 januari 2020 deed de Rechtbank Den Haag uitspraak. Er was sprake van een dividenduitkering. De DGA moest dus belasting gaan betalen. De DGA heeft een behoorlijke rekening-courantschuld

Lees meer

Pensioen belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde

Werkgevers en werknemers vinden pensioen de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde. Dat blijkt uit een recent onderzoek bij vacaturesite Indeed. Verder zijn een goede reiskostenvergoeding, scholings- en studiefaciliteiten zeer belangrijk. Indeed vroeg PanelWizard vacatures op de website van Indeed te analyseren. Ook ondervroeg PanelWizard meer dan duizend werknemers en vijfhonderd werknemers wat zij de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden

Lees meer

Denk je bij jezelf

Ik vind pensioen ingewikkeld

En heb je liever dat we je er bij helpen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
© 2004 - 2020 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident