Ontslag op staande voet levert pensioenschade op

30 augustus 2021 | Alle artikelen

Maandag 30 augustus 2021 – Supermarkt Jan Linders ontslaat een werknemer op staande voet in verband met diefstal of verduistering van emballagegeld. Volgens de Rechtbank Limburg is deze vorm van ontslag in deze situatie onrechtmatig. Deze statiegeldaffaire kost de werkgever ruim € 530.000. Dit is inclusief een fikse netto vergoeding vanwege pensioenschade. Teveel kruideniersmentaliteit, op de kleintjes letten, levert zo een forse schadepost voor de werkgever op. Penny wise, pound foolish. Het ontslag op staande voet levert pensioenschade op van ruim € 117.000 netto.

In dit artikel gaan we samenvattend in op waarom de rechtbank het ontslag op staande voet onrechtmatig vindt. Daarna zoomen we in op de toegewezen netto pensioenschade van € 117.748. De uitspraak kun je vinden bij nummer ECLI:NL:RBLIM:2021:5538.

De casus

De werknemer van 60 jaar werkt al 39 jaar bij dezelfde werkgever, supermarkt Jan Linders. Hij is er manager. Klanten mogen bij deze supermarkt ook emballage inleveren van dranken die niet door Jan Linders zelf worden verkocht. Die emballage kon de supermarkt niet kwijt bij haar eigen leveranciers. Daardoor hoopte dit in het magazijn op.

De manager spreekt in overleg met zijn baas in 2013 een manier af om van de emballage af te komen. De insteek is om dit zo kostenefficiënt mogelijk te doen. In de loop van de jaren verandert de logistiek hiervan wat, maar het streven naar een kostenefficiënte oplossing blijft staan.

Uiteindelijk is de situatie dat de zoon van de manager met een vriend er voor zorgt dat de emballage afgevoerd wordt. De netto opbrengst mogen ze zelf houden.

Alles gebeurt overdag. Ook andere werknemers zien wat er gebeurt. Er is niets heimelijks aan.

Op een dag komt de inmiddels nieuwe baas van het distributiecentrum ter ore hoe het emballageprobleem opgelost wordt. Na wat overleg, hoor en wederhoor wordt de manager, de werknemer van 60 jaar, op staande voet ontslagen. De werkgever is namelijk van mening dat de werknemer zich schuldig maakt aan verduistering of diefstal.

Uitspraak

Kort samengevat komt het er op neer dat de werkgever het ontslag op staande voet niet als middel had mogen gebruiken om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Het is onrechtmatig. De werknemer handelde volkomen ter goeder trouw. Niets wees op heimelijke praktijken. Ook handelde de werknemer niet om zichzelf te verrijken. Hij handelde juist in het belang van de werkgever. Het middel van ontslag op staande voet was daarmee onrechtmatig.

De werknemer berust echter in het ontslag. Daarom komt hem een schadevergoeding toe wegens onregelmatige opzegging, een transitievergoeding en een billijke vergoeding. De rechter wijst de vordering van de werknemer grotendeels toe.

De beslissing

De rechtbank beslist een bruto schadevergoeding in verband met een onregelmatige opzegging van de arbeidsovereenkomst van € 20.313,83, € 58.641,10 bruto aan transitievergoeding, € 11.607,93 bruto aan ten onrechte ingehouden gefixeerde schadevergoeding en € 331.748,74 bruto aan billijke vergoeding. Het ontslag op staande voet levert pensioenschade op. De rechter stelt dit vast op € 117.748,00 netto. Tenslotte moet de werkgever € 2.500,00 aan ten onrechte ingehouden schadevergoeding aan de werknemer terugbetalen. De proceskosten zijn ook voor rekening van de werkgever. Totale schade: ruim € 530.000.

Wat is pensioenschade?

Als je werkt bij een werkgever met een pensioenregeling, dan bouw je pensioen op. Je spaart hiermee geld voor later. Ook krijgen je nabestaanden, partner en kin(eren), een uitkering als je komt te overlijden. Hiervoor betalen jij en je werkgever een pensioenpremie.

Als je niet meer werkt, dan stopt de betaling van de pensioenpremie. Daardoor stopt ook het geld sparen voor later in je pensioenregeling. Je krijgt dus minder pensioen dan wanneer je zou doorwerken. Ook krijgen je nabestaanden ingeval je overlijdt lagere pensioenuitkeringen.

In feite is dat bij elkaar al pensioenschade.

Wet en jurisprudentie

In het artikel ‘Pensioenschade door ontslag’ gaan we gedetailleerder in op wat er in de wet staat over ontslag en vergoeding van pensioenschade. Ook benoemen we wat jurisprudentie in dat artikel. Daar komt de recente uitspraak van de rechtbank Limburg nu dus bij.

Pensioenschade vorderen

Als je onterecht wordt ontslagen dan levert dat jou schade op o.a. in de vorm van loon wat je niet meer krijgt en pensioen wat je niet meer opbouwt. In dat geval kun je vergoeding of compensatie van pensioenschade vorderen. Vraag je advocaat er naar.

De vergoeding van pensioenschade valt onder het begrip ‘billijke vergoeding’. In de uitspraak die we in dit artikel aanhalen wordt in ieder geval duidelijk: ontslag op staande voet levert pensioenschade op. Maar ook in gevallen van ontslag met ‘wederzijdse instemming’ kan pensioenschade vergoed worden. Dat gaat dan al snel om tienduizenden euro’s.

Hoe hoog is die pensioenschade?

De hoogte van de pensioenschade kan op verschillende manieren berekend worden. Zo kan de hoogte van de werknemersbijdrage van invloed zijn, het aantal jaren te missen pensioenopbouw, wat de dekking van een vervangend nabestaandenpensioen kost en of de pensioenschade bruto of netto vergoed gaat worden.

Als je meer wil weten of jij mogelijk in aanmerking komt voor pensioenschade, neem dan contact op met een advocaat. Als je wil weten hoe hoog je pensioenschade kan uitvallen, neem dan contact op met Dick Mollema.

© 2004 - 2024 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident