Pensioenschade door ontslag

3 december 2020 | Alle artikelen

Na ontslag houdt het salaris op. Dat betekent inkomensschade. Een transitievergoeding helpt dan ter overbrugging naar nieuw werk. Na ontslag houdt de pensioenopbouw ook op. Dat betekent pensioenschade. Daar is een vergoeding voor. De rechtspraak kent dat regelmatig toe.  Pensioenschade door ontslag kan dus verzacht worden.

Met de komst van de Wet werk en zekerheid op 1 juli 2015 werd de transitievergoeding geïntroduceerd. Daarmee verdween ook de component pensioenschade uit die vorm van ontslagvergoeding. Toch laat de wet wel ruimte voor vergoeding van o.a. pensioenschade, bovenop de transitievergoeding. Jurisprudentie bevestigt dat.

Wat zegt de wet

De regeling van de transitievergoeding staat in art. 7:673 van het Burgerlijk Wetboek en kent nogal wat voorwaarden en uitzonderingen. Een formule bepaalt de hoogte van de transitievergoeding. In die formule komen aspecten van pensioenpremie of pensioenopbouw echter niet voor. Toch kan op grond van het Burgerlijk Wetboek en het begrip billijke vergoeding pensioenschade door ontslag (deels) vergoed worden. Zie hiervoor BW art. 7.681 lid 1, art. 7.683 lid 3, art. 7.673 lid 8 en lid 9. Zoals hier te lezen valt, geldt het niet voor alle gevallen van ontslag. Feiten en omstandigheden zoals bijvoorbeeld ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever zijn van invloed.

Wat zegt de jurisprudentie

Dat is ook terug te zien in de rechtspraak. In twee recente uitspraken telt de toewijzing van pensioenschade mee in de hoogte van de totale ontslagvergoeding. In de zaak van de Rechtbank Midden-Nederland van 12 februari 2020  eist een op staande voet ontslagen chauffeur een ontslagvergoeding. Hij claimt hierin ook pensioenschade en deze wordt hem deels door de rechter toegekend.

In het arrest van 19 mei 2020 van het Gerechtshof Amsterdam waarbij KLM de gedaagde werkgever is, bepaalt de rechter tevens dat compensatie van pensioenschade vorderen redelijk is. Opmerkelijk is het eenvoudige uitgangspunt waar het hof in meegaat om de hoogte van de pensioenschade te onderbouwen: “Het door [appellante] berekende bedrag aan pensioenschade is gebaseerd op het als gevolg van het ontslag jaarlijks door haar gemiste bedrag aan pensioen vermenigvuldigd met haar op gemiddelden gebaseerde levensverwachting, hetgeen een eenvoudige maar niet onbegrijpelijke wijze van berekening van pensioenschade is.” Ook de uitkomst van deze eenvoudige manier van berekenen kan variëren van een uitkomst van nul tot veel.

Pensioenschadeberekening. Van nul tot veel

Regelmatig krijgen we verzoeken van en via advocatenkantoren om een pensioenschadeberekening te maken. We gebruiken hiervoor drie rekenmethoden. We laten ook alle drie zien. De keuze die de advocaat hieruit maakt hangt af van wiens belang verdedigd moet worden. Wij helpen daarbij ook de argumenten aan te reiken.

Drie rekenmethodes

Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Pensioenovereenkomsten ook. Daarnaast kunnen opgewekt vertrouwen en Haviltex ook nog een rol spelen. In de pensioenschadeberekeningen nemen we o.a. mee a) de aard van de toezegging, welke soort pensioenregeling is van toepassing, b) de hoogte van de werknemersbijdrage, c) de hoogte van de werkgeversbijdrage en d) indexatiebepalingen. De invloed van deze onderdelen en gebruikte actuariële factoren vatten we dan samen in drie bedragen. Deze verschillen erg veel van elkaar en kunnen naar eigen wens van advocaat en cliënt gebruikt worden.

Belang van werkgever en werknemer dienen

Zo kan de uitkomst van een pensioenschadeberekening variëren van nul tot honderdduizenden euro’s. Dat zijn grote verschillen. Omdat we de berekeningen zelf uitvoeren en de argumenten ervoor kennen, kunnen we de betrokken advocaat ook laten zien met welke argumenten de wederpartij mogelijk komt. Zo kunnen we zowel het belang van de werkgever en de werknemer dienen. Zolang er maar geen tegenstrijdige belangen spelen, uiteraard.

Neem voor een proefberekening contact op met Dick Mollema registerpensioenadviseur

© 2004 - 2024 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident