(Vak)artikelen

(Vak)artikelen

Onze artikelen gaan vaak dieper op pensioenonderwerpen in dan onze blogs. Ze zijn vaak ook meer geschreven voor andere professionals die in hun vak met pensioen te maken hebben. Toch proberen we ook nu over iets moeilijks op een begrijpelijke en simpele manier te schrijven. Dat zijn onze (vak)artikelen.

Terugkerende onderwerpen

Ontslag op staande voet levert pensioenschade op

Maandag 30 augustus 2021 – Supermarkt Jan Linders ontslaat een werknemer op staande voet in verband met diefstal of verduistering van emballagegeld. Volgens de Rechtbank Limburg is deze vorm van ontslag in deze situatie onrechtmatig. Deze statiegeldaffaire kost de werkgever ruim € 530.000. Dit is inclusief een fikse netto vergoeding vanwege pensioenschade. Teveel kruideniersmentaliteit, op

Lees meer

Pensioenschade door ontslag

Na ontslag houdt het salaris op. Dat betekent inkomensschade. Een transitievergoeding helpt dan ter overbrugging naar nieuw werk. Na ontslag houdt de pensioenopbouw ook op. Dat betekent pensioenschade. Daar is een vergoeding voor. De rechtspraak kent dat regelmatig toe.  Pensioenschade door ontslag kan dus verzacht worden. Met de komst van de Wet werk en zekerheid

Lees meer

DGA de dupe. Lage rente als tijdbom

Dit artikel gaat over echtscheiding en pensioen van de directeur-grootaandeelhouder (DGA). In het bijzonder over het effect van een dalende rente en de post-relationele solidariteit en de beslissing van de Hoge Raad daarover. Dat heeft grote gevolgen voor de DGA en zijn BV. In plaats van € 160.000 heeft zijn ex-echtgenote nu recht op bijna

Lees meer

DGA, echtscheiding en pensioen

In dit arrest komt alles samen van de afgelopen 13 jaar. Over hoe het pensioen van de directeur- grootaandeelhouder, opgebouwd in de BV, ingeval van echtscheiding verdeeld moet worden. Van verplichte afstorting via post-relationele solidariteit tot en met commerciële waardering.  DGA, echtscheiding en pensioen: er is altijd wel wat te doen. In dit artikel laten

Lees meer

Wijziging pensioenregeling: OR akkoord, werknemer niet. Rechtbank doet uitspraak

23 juli 2020 – In dit artikel bespreken we een uitspraak van de Rechtbank Gelderland in perspectief tot het Pensioenakkoord. De werkgever wijzigt de pensioenregeling en beroept zich hier op het eenzijdig wijzigingsbeding en zwaarwichtig belang. De OR gaat hiermee akkoord, maar een werknemer niet. De rechtbank stelt de werknemer voor de helft in het

Lees meer

Uitwerking van het pensioenakkoord

Woensdag 8 juli 2020 – Afgelopen zaterdag stemde het ledenparlement van de FNV in met het pensioenakkoord. Minister Wouter Koolmees kan doorgaan met de voorbereiding van het wetsvoorstel. Het nieuwe pensioenstelsel moet dan volgens plan ingaan per 1 januari 2022. In dit artikel beschrijven wij de uitwerking van het pensioenakkoord. We beperken ons hierbij tot

Lees meer

Wel schadevergoeding, geen pensioenpremie

Rechtbank Oost-Brabant wees onlangs een werknemer een netto schadevergoeding toe. Deze was even hoog als de bruto werkgeversbijdrage in de pensioenregeling. De werknemer vorderde niet nakoming door de werkgever van de pensioenovereenkomst. En ook niet de betaling van de werkgeversbijdrage, maar een netto bedrag als schadevergoeding in verband met de pensioenovereenkomst. De rechtbank wees dit

Lees meer

Scheiden vóór 1 juli 2022, meer pensioen

30 juni 2022 is laatste dag waarop pensioenen in geval van (echt)scheiding verevend kunnen worden. Vanaf 1 juli 2022 wordt conversie de standaard, op enkele uitzonderingen na. Dit staat in het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding. Vanaf 1 juli 2022 krijgt de partner die zelf geen of weinig pensioen heeft opgebouwd een stuk minder pensioen dan

Lees meer

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2022

De wetgeving rondom de verdeling van pensioen bij echtscheiding is aan vernieuwing toe. hiervoor is het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding bij de Tweede Kamer ingediend.

Lees meer

Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

De wet verevening pensioenrechten bij scheiding is geëvalueerd. Er zijn belangrijke aanbevelingen gedaan. Dit moet resulteren in de nieuwe Wet verdeling pensioen bij scheiding 2021.

Lees meer
Lees ook onze blogs

Denk je bij jezelf

Ik vind pensioen ingewikkeld

En heb je liever dat we je er bij helpen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
© 2004 - 2024 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident