(Vak)artikelen

(Vak)artikelen

Onze artikelen gaan vaak dieper op pensioenonderwerpen in dan onze blogs. Ze zijn vaak ook meer geschreven voor andere professionals die in hun vak met pensioen te maken hebben. Toch proberen we ook nu over iets moeilijks op een begrijpelijke en simpele manier te schrijven. Dat zijn onze (vak)artikelen.

Terugkerende onderwerpen

Wel schadevergoeding, geen pensioenpremie

Rechtbank Oost-Brabant wees onlangs een werknemer een netto schadevergoeding toe. Deze was even hoog als de bruto werkgeversbijdrage in de pensioenregeling. De werknemer vorderde niet nakoming door de werkgever van de pensioenovereenkomst. En ook niet de betaling van de werkgeversbijdrage, maar een netto bedrag als schadevergoeding in verband met de pensioenovereenkomst. De rechtbank wees dit

Lees meer

Scheiden vóór 2022, meer pensioen

Update 21 april 2020: Vandaag ontving de Tweede Kamer een brief van de minister van SZW. Hierin staat dat de invoering van de Wet Pensioenverdeling bij Scheiding per 1 januari 2022 zal ingaan. 2021 is het laatste jaar waarin pensioenen in geval van (echt)scheiding verevend kunnen worden. Vanaf 2022 wordt conversie de standaard, op enkele

Lees meer

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2022

De wetgeving rondom de verdeling van pensioen bij echtscheiding is aan vernieuwing toe. hiervoor is het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding bij de Tweede Kamer ingediend.

Lees meer

Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

De wet verevening pensioenrechten bij scheiding is geëvalueerd. Er zijn belangrijke aanbevelingen gedaan. Dit moet resulteren in de nieuwe Wet verdeling pensioen bij scheiding 2021.

Lees meer

Pensioenakkoord een zwaarwichtig belang?

Nederland krijgt een ander pensioenstelsel. Volgens planning is dat vanaf 2022. Dat heeft grote impact op bijna alle pensioenregelingen. In dit artikel gaan we specifiek in op de verandering voor beschikbare premieregelingen. De vraag is of het pensioenakkoord een zwaarwichtig belang is om de pensioenovereenkomst eenzijdig te kunnen wijzigen. De werkgever kan een eenzijdige wijziging

Lees meer

DGA en schuld aan BV

De rekening van de DGA en die van de BV zijn nogal eens communicerende vaten. Zo kan bij de DGA een schuld aan de BV ontstaan. Op 9 januari 2020 deed de Rechtbank Den Haag uitspraak. Er was sprake van een dividenduitkering. De DGA moest dus belasting gaan betalen. De DGA heeft een behoorlijke rekening-courantschuld

Lees meer

Ons nieuwe pensioenstelsel – deel 3: oplossingen voor knelpunten(?)

2019, 29 april – “Een probleem is een kans in werkkleding” wordt wel eens gezegd. Net als “even door de zure appel heen bijten”. En “komt dan na het zuur ook het zoet”? Geldt dat dan ook voor ons nieuwe pensioenstelsel? In dit laatste artikel van ons drieluik over ons nieuwe pensioenstelsel gaan we in

Lees meer

Ons nieuwe pensioenstelsel – deel 2: de gevolgen

2019, 8 maart – “Verandering is de wet van het leven. En degenen die alleen kijken naar het verleden of het heden zullen zeker de toekomst missen.” (John F. Kennedy) Dat geldt ook voor ons pensioenstelsel. In de tijd dat pensioenfondsen opkwamen, was het pensioen goed geregeld. De tijden zijn veranderd. Pensioen-fondsen zullen moeten mee

Lees meer

Ons nieuwe pensioenstelsel – deel 1: verandering is noodzakelijk

2019, 25 februari – “Never change a winning team.” Een gevleugelde uit-spraak. Nederland heeft het beste pensioenstelsel ter wereld en toch gaan we het veranderen. Waarom willen we dit ‘winnend team’ dan veranderen? Dat gaan we proberen uit te leggen. In een reeks van drie artikelen gaan we in op de grote lijnen van ons

Lees meer

Werkgever door verzekeraar op verkeerde been gezet

11 februari 2019 – Een inmiddels gepensioneerde werknemer komt klagen bij zijn ex-werkgever dat deze zijn pensioen niet meer (volledig) indexeert. Volgens de verzekeraar is met de invoering van het nieuwe pensioenreglement niets veranderd. De kantonrechter oordeelt daar duidelijk anders over en jaagt daarmee de werkgever op hoge kosten. Dat had voorkomen kunnen worden. In

Lees meer
Lees ook onze blogs

Denk je bij jezelf

Ik vind pensioen ingewikkeld

En heb je liever dat we je er bij helpen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
© 2004 - 2020 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident