Scheiden vóór 1 juli 2022, meer pensioen

17 april 2020 | Alle artikelen

30 juni 2022 is laatste dag waarop pensioenen in geval van (echt)scheiding verevend kunnen worden. Vanaf 1 juli 2022 wordt conversie de standaard, op enkele uitzonderingen na. Dit staat in het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding. Vanaf 1 juli 2022 krijgt de partner die zelf geen of weinig pensioen heeft opgebouwd een stuk minder pensioen dan bij scheiding in 2021 of t/m 30 juni 2022. Daarom: scheiden vóór 1 juli 2022, meer pensioen. In dit artikel leggen we aan de hand van een voorbeeld uit hoe dat precies zit.

Een (echt)scheiding heeft meestal een grote impact voor de partners en eventuele kinderen. De verre toekomst is eerst van ondergeschikt belang. Daarom misschien is er vaak te weinig aandacht voor de verdeling van pensioen. En dat terwijl pensioen één van de grootste bezittingen is. Alleen we zien dat vaak niet, tenzij we er om vragen.

Hierna leggen we eerst kort de verschillen tussen verevening en conversie uit. Daarna laten we een voorbeeld in bedragen zien. De verschillen tussen pensioenverdeling volgens de huidige Wet verdeling pensioenrechten bij scheiding (Wvps) en de beoogde Wet pensioenverdeling bij scheiding (WPS) worden dan duidelijk zichtbaar: snel scheiden, meer pensioen.

Verevening is standaard t/m juni 2022, tenzij

Op 1 mei 1995 ging de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding in. Hierin werd afgesproken dat als gehuwde of geregistreerde partners niets afspreken over de verdeling van pensioen, de pensioenen verevend worden. Ieder krijgt dan de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. De partner krijgt de andere helft. Daarnaast krijgt de partner een bijzonder partnerpensioen. Voor de hoogte van dit partnerpensioen wordt gerekend met de periode van pensioenopbouw tot de datum van echtscheiding. Dus ook de voorhuwelijkse periode telt mee!

Verevening heeft als groot nadeel dat partners na de scheiding financieel afhankelijk van elkaar blijven. Verevening is dus de standaard, tenzij partners iets anders met elkaar overeen komen. Partners kunnen namelijk nu ook gewoon kiezen voor conversie.

Conversie wordt de standaard vanaf 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 is verevening van pensioenen niet meer mogelijk. Dit op een paar uitzonderingen na. Zie  artikel 5 lid 1 en 2 van het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding. Het gaat dan om scheidingen in het buitenland en scheidingen van tafel en bed. Daarmee hebben we de ‘tenzij’ wel gehad.

Bij conversie krijgt elke partner een zelfstandig recht op ouderdomspensioen. Daarmee is de ene partner niet meer afhankelijk van de andere partner. Tevens is er geen partnerpensioen meer verzekerd, want ook dat is omgerekend naar een eigen ouderdomspensioen voor die partner. In de beoogde WPS wordt een andere waarde van het partnerpensioen genomen. Namelijk de helft van de waarde van het partnerpensioen wat tijdens het huwelijk is opgebouwd. En ook de voorhuwelijkse periode telt niet meer mee.

Dit stel gaat scheiden

Marko en Leonie gaan scheiden op 30 juni 2022. Sinds 1 januari 2000 waren zij gehuwd. Marko is geboren op 1 januari 1970 en Leonie op 1 januari 1973. Ten tijde van de echtscheiding is Marko dus 52 en Leonie 49 jaar. Marko bouwt pensioen op vanaf 1 januari 1992. Zijn pensioenrichtleeftijd is 68 jaar. Totaal kan hij € 32.000 aan jaarlijks te ontvangen ouderdomspensioen opbouwen en € 22.400 aan partnerpensioen. De bedragen zijn bruto.

Tijdens de huwelijkse periode heeft Marko € 15.652 aan ouderdomspensioen opgebouwd. Het partnerpensioen waar Leonie recht op heeft bedraagt nu nog € 14.852. Bij echtscheiding vanaf 1 juli 2022 is dat nog slechts € 5.479. Leonie heeft geen pensioen opgebouwd. Voor de uitwerking is dat nu even overzichtelijker. Hoe pakt de standaardverdeling van de pensioenen dan uit, nu nog in 2021 en t/m juni 2022 en hoe vanaf 1 juli 2022?

Appels met appels vergelijken

In beide situaties wordt het ouderdomspensioen wat tijdens de huwelijkse periode is opgebouwd verdeeld; ieder krijgt daarvan de helft. Daarbij krijgt Leonie nog het partnerpensioen toebedeeld. Ook dit wordt omgerekend, geconverteerd in ouderdomspensioen voor haar zelf. In de twee uitwerkingen hierna gaan we in beide situaties uit van verdeling volgens conversie. Op deze manier wordt heel duidelijk wat de impact van het beoogde wetsvoorstel is als we dezelfde soorten pensioenen met elkaar vergelijken. Dat is namelijk alleen het ouderdomspensioen.

Tot en met juni 2022: verdeling volgens standaard verevening en daarna conversie

Als Marko en Leonie de echtscheiding nog t/m juni 2022 ingeschreven weten te krijgen, dan krijgt ieder als volgt een eigen aanspraak op ouderdomspensioen. Marko heeft dan recht op een ouderdomspensioen van € 7.826 en Leonie heeft recht op een ouderdomspensioen van € 13.550. Marko en Leonie ontvangen dat bedrag elk vanaf hun eigen 68-jarige leeftijd.

Vanaf 1 juli 2022: verdeling volgens standaard conversie

Als Marko en Leonie de echtscheiding niet uiterlijk per 30 juni 2022 ingeschreven weten te krijgen, dan wordt conversie volgens het wetsvoorstel de standaard. Ook nu krijgt ieder een eigen aanspraak op ouderdomspensioen. Marko heeft dan recht op een ouderdomspensioen van € 12.318 en Leonie heeft recht op een ouderdomspensioen van € 9.479. Marko en Leonie ontvangen dat bedrag elk vanaf hun eigen 68-jarige leeftijd.

De verschillen

Uit dit voorbeeld blijkt dat Marko er duidelijk op vooruit gaat met de nieuwe wetgeving: bijna € 4.500 per jaar. Het tegenovergestelde geldt voor Leonie. Zij ontvangt echter veel minder: bijna € 4.100 per jaar. Hieronder staat het nog eens in een tabel.

jaarlijkse bruto pensioenbedragen

Hieruit blijkt heel duidelijk dat scheiden in 2021 of t/m juni 2022 voor de pensioenuitkering van Leonie een groot voordeel heeft t.o.v. vanaf 1 juli 2022. Daarom: snel scheiden, meer pensioen.

Nu de praktijk

Verevening van pensioen is vanaf 2022 dus niet meer mogelijk. Behalve die paar uitzonderingen die we eerder noemden (art. 5 WPS). Als partners in het scheidingsconvenant met elkaar afspreken dat de pensioenen verevend moeten gaan worden, dan moet de beschikking van scheiding wel uiterlijk per 30 juni 2022 ingeschreven zijn in de registers van de burgerlijke stand. Als dat niet gebeurt, zullen partners opnieuw afspraken moeten maken over de verdeling van het pensioen. Snel scheiden of niet is dan meer of juist minder pensioen.

Om duidelijk te maken wat in de praktijk precies de verschillen zijn, kunnen we helpen. Heel eenvoudig door een zelfde tabel te maken als hierboven staat. Wat ook mogelijk is om te laten zien wat verevening in 2021 of t/m juni 2022 aan pensioenuitkeringen geeft. Vervolgens zetten we dit naast de pensioenuitkeringen volgens conversie vanaf 1 juli 2022. Tip: begin met de pensioenuitvoerders een brief te sturen met de juiste vragen. Wij hebben voor jou alvast een voorbeeldbrief gemaakt die je gratis kunt gebruiken. Stuur dan even een bericht naar Dick Mollema.

© 2004 - 2024 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident