Inflatie, speelt dat nog een rol op mijnpensioenoverzicht.nl?

1 april 2021 | Alle artikelen

Donderdag 1 april 2021 – Op de website mijnpensioenoverzicht.nl staat bovenin het menu ‘vooruitblik’. Als je daar op klikt zie je drie pijlen en een uitleg erbij. Voilà, de glazenbol van mijnpensioenoverzicht.nl. Inflatie, speelt dat nog een rol op mijnpensioenoverzicht.nl? Yep. In deze blog leg ik uit wat die pijlen betekenen en wat ‘onder de motorkap’ zit. Inflatie hoort daar ook bij. In tien weken schrijf ik elke week een blog over mijnpensioenoverzicht.nl. Het uiteindelijke doel hiermee is om je te helpen zelf aan de slag te gaan met je pensioen als dat nodig is.

Mijnpensioenoverzicht.nl wordt het meest geraadpleegd als we willen weten hoe ons pensioen er voor staat. Dat is één van de uitkomsten van de Pensioenmonitor 2020. Pensioen is een oudedagsvoorziening, geld voor later. Maar pensioen is meer. Ook als je komt te overlijden is er pensioen. Dan voor je nabestaanden (geld voor nu) . Pensioen houdt altijd verband met je werk en/of je dienstverband.

Waarom zie ik drie pijlen bij ‘Vooruitblik’?

Het kan nog kort of lang duren voordat je geld voor later, pensioen krijgt. Je pensioen kan dan hoger worden door indexatie of toeslagen. Het kan ook lager worden doordat het pensioenfonds te weinig geld in kas heeft. Dat heet korten. Het pensioenfonds bepaalt mede door rendementen op hun beleggingen hoeveel pensioenuitkering er beschikbaar is. Daarnaast speelt de rente nog een rol. Hoe lager de rente, des te meer kans dat je pensioen niet wordt geïndexeerd en juist wordt gekort. En als je met je euro’s in de toekomst meer moet betalen dan nu voor hetzelfde product, dan wordt je geld minder waard. Dat heet inflatie.

Bij de drie pijlen staan verschillende bedragen. Deze houden alle drie rekening met de economische ontwikkelingen, de rente en de inflatie. Dat zijn de belangrijkste factoren ‘onder de motorkap’ die bepalen hoeveel je kunt besteden van je pensioen. De bedragen zijn netto per maand en inclusief je AOW-uitkering!

De drie pijlen uitgelegd

Het onderste bedrag in het midden bij ‘U heeft nu opgebouwd’ is wat je nu aan pensioen, geld voor later bij elkaar hebt gespaard. Dit bedrag krijg je elk jaar vanaf de dag dat je met pensioen gaat. Vanaf dat bedrag gaat een pijl recht omhoog (verwacht eindresultaat), een pijl naar links (Als het tegenzit) en een pijl naar rechts (Als het meezit).

Dit filmpje vertelt er meer over. 

Verwacht eindresultaat

Dit is het pensioen waarop je uit lijkt te komen. Let op: dit is een schatting. Ook geldt het alleen als je blijft werken tot je AOW-leeftijd en pensioen blijft opbouwen zoals je dat nu doet. Als je geen pensioen meer opbouwt, dan kan het bedrag bij ‘verwacht eindresultaat’ anders zijn dan het bedrag midden onder bij ‘U heeft nu opgebouwd’. Dat heeft dan te maken met de verwachting van het pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Die baseren ze op of het goed of slecht zal gaan met de economie, hoe de rente zich in de toekomst ontwikkelt en hoeveel de inflatie wordt. Dat zijn natuurlijk allemaal schattingen. Inflatie, speelt dat nog een rol op mijnpensioenoverzicht.nl? Ja dus.

Als het tegenzit

Hoe het met de economie gaat, kan invloed hebben op de hoogte van jouw pensioen. Dat komt omdat het pensioengeld vaak belegd wordt. Het is moeilijk om goed te voorspellen hoe de economie zich ontwikkelt. Gaat het straks slechter met de economie? Dan zijn beleggingen meestal minder waard. Ook een lage rente en stijgende prijzen (inflatie) hebben invloed. Daardoor kan jouw pensioen lager zijn dan verwacht. Het zit dan tegen.

Als het meezit

Dit is het tegengestelde van ‘als het tegenzit’. Als het goed met de economie gaat, de rente niet of niet teveel stijgt en er geen of weinig inflatie is, dan zit het mee. Dan kan je pensioen hoger worden dan je had verwacht.

U heeft nu opgebouwd

Een deel van het pensioen dat je later krijgt, heb je al opgebouwd. Ook kan het zijn dat je een deel van je pensioen al uitgekeerd krijgt. Je ziet dit bedrag midden onderaan in het plaatje. Zolang je blijft werken en pensioen blijft opbouwen, wordt dit bedrag hoger.

Waarom is het verwachte eindresultaat in het plaatje niet hetzelfde als het bedrag op de pagina ’mijn pensioen straks’?

Het bedrag op de pagina ‘mijn pensioen straks’ houdt geen rekening met mogelijke prijsstijgingen (inflatie). Stel dat je over tien jaar 100 euro krijgt en dat alles de komende jaren duurder wordt. Dan kun je over tien jaar met die 100 euro minder kopen dan nu.

De drie bedragen in het plaatje houden wel rekening met deze prijsstijgingen. Zo kun je ze goed vergelijken met je huidige netto inkomen. En daardoor kun je beter inschatten of jouw pensioenbedrag voldoende zal zijn om later van te kunnen leven. Dus de vraag ‘Inflatie, speelt dat nog een rol op mijnpensioenoverzicht.nl?’ kunnen we met “ja” beantwoorden.

De volgende week gaat de blog over ‘Eerder met pensioen, kan ik dat op mijnpensioenoverzicht.nl berekenen?’ Een overzicht van alle (komende) tien blogs vind je hier.

Bij ieder blog krijg je ook een link naar de blog in pdf. Zo kun je alles gemakkelijk bewaren en nalezen.

Waarom doen we dit?

Simpel, omdat we pensioen begrijpelijk willen maken en houden. Je werkt immers ongeveer een dag in de week voor je pensioen. Dan mag je toch ook wel snappen wat dat voor jou oplevert?

Neem ook eens een kijkje op pensioenkansimpel.nl. Daar kun je ook informatie lezen over pensioen. Simpel en begrijpelijk.

Kun je niet wachten of heb je andere vragen over je pensioen? Neem dan contact op met Dick Mollema.

© 2004 - 2024 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident