Wat staat er in een mijnpensioenoverzicht.nl-pdf download?

11 maart 2021 | Alle artikelen

Donderdag 11 maart 2021 – Deze week een blog over een zeer populair overzicht: het gedownloade pensioenoverzicht in pdf van mijnpensioenoverzicht.nl. De meest gestelde vraag daarbij is, vrij vertaald, “begrijp ik wat ik lees?”. In tien weken schrijf ik elke week een blog over mijnpensioenoverzicht.nl. Het uiteindelijke doel hiermee is om je te helpen zelf aan de slag te gaan met je pensioen als dat nodig is. Deze week ‘Wat staat er in een mijnpensioenoverzicht.nl-pdf download?’

Wij raadplegen Mijnpensioenoverzicht.nl het meest als we willen weten hoe ons pensioen er voor staat. Dat is één van de uitkomsten van de Pensioenmonitor 2020. Pensioen is een oudedagsvoorziening, geld voor later. Maar pensioen is meer. Ook als je komt te overlijden is er pensioen. Dan voor je nabestaanden (geld voor nu) . Pensioen houdt altijd verband met je werk en/of je dienstverband.

Lijfrente is wel een oudedagsvoorziening maar is geen pensioen in de zin van de wetgeving. Dat kun je dan ook niet terugvinden op mijnpensioenoverzicht.nl. Later schrijf ik daar meer over.

Wat staat er in het gedownloade pdf-document?

Als je het gedownloade overzicht bekijkt, zie je kolommen en bedragen. Er is een overzicht van wat je krijgt als je met pensioen gaat. Dat staat op pagina 1 en soms nog 2 van het overzicht. Er is ook een overzicht wat je nabestaanden ontvangen als je komt te overlijden. Dat begint meestal op pagina 2. Over beide overzichten ga ik je hierna meer uitleggen.

Pensioen bij pensionering

Dit staat op de eerste pagina. We kijken eerst naar de meest linker kolom. Hierin staan de instanties, de pensioenuitvoerders waarvan jij ouderdomspensioen of AOW, geld voor later gaat ontvangen. Deze kolom kan opgedeeld zijn in verschillen stukjes. Stel je hebt vroeger pensioen opgebouwd wat gaat uitkeren van 60 tot 65 jaar. Dan staat dit er apart in. Daar staat je AOW niet bij. De AOW start namelijk na je 66e. Wanneer precies kun je zelf zien op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Je vult je geboortedatum in en daarna verschijnt je AOW-datum.

Optellen in blokjes

In de meest linker kolom staan periodes, blokjes vanaf een bepaalde leeftijd. In het tweede en derde kolom van links staan de bedragen. Per periode, per blokje moet je dan die bedragen bij elkaar optellen. Als je van 60 tot 65 jaar pensioen ontvangt, dan moet je dat bedrag niet optellen bij de bedragen onder het blokje van (bijvoorbeeld) ‘Vanaf 66 jaar en 7 maanden tot 68 jaar’. Zo tel je per blokje, per periode op hoeveel pensioen je krijgt.

Indicatief pensioen

In de meest linker kolom kun je de term ‘Indicatief pensioen’ tegenkomen. Dat heeft te maken met een bepaalde soort pensioenregeling, de beschikbare premieregeling of premieovereenkomst. Met je pensioenpremie beleg of spaar je een pensioenkapitaal bij elkaar. Op de pensioendatum komt dat kapitaal, die pensioenpot voor jou beschikbaar. (Eerder of later mag overigens ook.) Vervolgens moet je daar een levenslange pensioenuitkering van aankopen. Hoeveel dat dan is, hangt van een aantal factoren af, bijvoorbeeld hoe hoog de rente dan is, of hoe lang mensen dan gemiddeld leven. Daarom kan de pensioenuitvoerder niet precies zeggen hoeveel pensioen je dan krijgt. Het bedrag is dan een indicatie, een schatting.

Te bereiken en opgebouwd

In de tweede en derde kolom van links staan meestal verschillende bedragen. Boven de tweede kolom staat ‘Te bereiken’. Dat betekent dat als je op de pensioendatum in leven bent, je deze bedragen ontvangt. Er wordt dan rekening gehouden met dat je blijft doorwerken. Als je pensioen opbouwt bij je huidige werkgever, dan staat in de kolom ‘Te bereiken’ hoeveel pensioen je totaal bij deze werkgever tot je pensioendatum kunt opbouwen.

Als je niet meer werkt, bouw je ook geen pensioen meer op. Dan is het bedrag in de kolom ‘Te bereiken’ gelijk aan het bedrag in de kolom ‘Opgebouwd’.

Er is wel een uitzondering hierop: arbeidsongeschiktheid. Als je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent, kan je pensioenopbouw (gedeeltelijk) doorgaan. Dan werk je dus (gedeeltelijk) niet meer. In dat geval kan het bedrag in de kolom ‘Te bereiken’ hoger zijn dan het bedrag in de kolom ‘Opgebouwd’.

Wat ook opvalt is dat de te bereiken AOW hoger is dan de opgebouwde AOW. Dat komt omdat je elk jaar als het ware het recht op een stukje AOW-uitkering voor later krijgt. Op deze website van de overheid kun je er meer over lezen. Als je uiteindelijk met AOW gaat is dan het te bereiken bedrag even hoog als het opgebouwde bedrag.

Voor ex-partner

In de kolom ‘Voor ex-partner kan een bedrag staan, € 0 of ‘Onbekend’. Als hier een bedrag staat dan moet je dit aftrekken van het bedrag wat in de kolom ‘Te bereiken’ staat. Als in de kolom ‘Voor ex-partner” € 0 staat, dan heeft je pensioenuitvoerder die aftrek zelf al gedaan in de kolommen ‘Te bereiken’ en ‘Opgebouwd’.

De rechter kolommen

In de meest rechter kolom ‘Stand per’ staan datums. De datum geeft aan tot welke datum de pensioenuitvoerder in de meest linker kolom je pensioengegevens heeft bijgewerkt.

In de tweede kolom van rechts ‘Herkenningsnummer’ staan de nummers waaronder jouw pensioen bij de pensioenuitvoerders geadministreerd staan. Als je ze belt, moet je dit nummer bij de hand houden.

Pensioen bij overlijden

Dit staat op de tweede pagina. Het overzicht brengt vier verschillende situaties in beeld. De twee situaties ‘Als ik nu overlijdt’ en ‘Als ik overlijd als ik werkloos ben’ worden beide onderverdeeld in ‘Bij overlijden voor pensionering’ en ‘Bij overlijden na pensionering’. Die verdeling in vier situaties is nodig omdat ze alle vier van elkaar (kunnen) verschillen.

Als ik nu overlijd

In de eerste en tweede kolom van links staan de pensioenbedragen voor de partner en kinderen (= samen nabestaanden) als je komt te overlijden zolang je werkt en actief in een pensioenregeling deelneemt; dus tijdens je dienstverband. Ook is de uitkering voor je nabestaanden als je overlijdt dan (veel) hoger. Dat is ook de reden dat in de meest rechter kolom de bedragen meestal (veel) lager zijn. Als die bedragen niet lager zijn, dan komt dat omdat je niet meer actief deelneemt aan een pensioenregeling.

Als ik overlijd als ik werkloos ben

In deze kolom en de kolom er rechts naast staat de situatie dat je niet meer actief deelneemt in een pensioenregeling. Bijvoorbeeld omdat je werkloos of ZZP-er bent geworden of niet meer voor de pensioenregeling in aanmerking komt; omdat je bijvoorbeeld ook (mede-)eigenaar bent geworden van het bedrijf waar je werkt. In de meest rechter kolom staan bedragen waarbij je dus niet persé werkloos hoeft te zijn. Andere situaties zoals ik net beschreef, kunnen ook voor jou van toepassing zijn.

Grootste impact

Mijn ervaring is dat de impact van het overzicht van de uitkeringen bij overlijden voor de klant het grootste is. Om die reden besloot een klant onlangs nog om juist niet eerder te stoppen met werken. Zijn vrouw zou dan veel te weinig partnerpensioen ontvangen. En dat terwijl eerder stoppen met werken en het pensioen eerder laten ingaan wel voldoende besteedbaar inkomen opleverde.

Samenvattend

Wat staat er in een mijnpensioenoverzicht.nl-pdf download? De meest gestelde vraag bij het bekijken van het gedownloade pensioenoverzicht is, vrij vertaald, “begrijp ik wat ik lees?”. Deze vraag is trouwens al zo oud als de Bijbel (Handelingen 8 vers 30). Als jij er niet uitkomt, kun je ook altijd op mijnpensioenoverzicht.nl de ‘Meest gestelde vragen’ raadplegen. En als het daarna ook niet lukt, of je twijfelt, neem dan contact op met Dick Mollema.

De volgende week gaat de blog over ‘Op mijnpensioenoverzicht verschillen AOW-leeftijd en pensioenleeftijd’ Een overzicht van alle (komende) tien blogs vind je hier.

Bij ieder blog krijg je ook een link naar de blog in pdf. Zo kun je alles gemakkelijk bewaren en nalezen.

Waarom doen we dit?

Simpel, omdat we pensioen begrijpelijk willen maken en houden. Je werkt immers ongeveer een dag in de week voor je pensioen. Dan mag je toch ook wel snappen wat dat voor jou oplevert?

Neem ook eens een kijkje op pensioenkansimpel.nl. Daar kun je ook informatie lezen over pensioen. Simpel en begrijpelijk.

Kun je niet wachten of heb je andere vragen over je pensioen? Neem dan contact op met Dick Mollema.

© 2004 - 2024 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident