Waarom verschillen de kolommen op mijnpensioenoverzicht.nl?

25 maart 2021 | Alle artikelen

Donderdag 25 maart 2021 – Van de website mijnpensioenoverzicht.nl kun je je pensioenoverzicht downloaden. Dat geeft je een handig overzicht op twee kantjes A4 van je pensioen. Dit overzicht verschilt qua opzet van dat van de website. En dan staan er op je gedownloade overzicht ook nog twee kolommen naast elkaar, meestal met verschillende bedragen. In deze blog ‘Waarom verschillen de kolommen op mijnpensioenoverzicht.nl?’ leg ik uit hoe dat zit. In tien weken schrijf ik elke week een blog over mijnpensioenoverzicht.nl. Het uiteindelijke doel hiermee is om je te helpen zelf aan de slag te gaan met je pensioen als dat nodig is.

Wij raadplegen Mijnpensioenoverzicht.nl het meest als we willen weten hoe ons pensioen er voor staat. Dat is één van de uitkomsten van de Pensioenmonitor 2020. Pensioen is een oudedagsvoorziening, geld voor later. Maar pensioen is meer. Ook als je komt te overlijden is er pensioen. Dan voor je nabestaanden (geld voor nu) . Pensioen houdt altijd verband met je werk en/of je dienstverband.

Waarom verschillen de kolommen op mijnpensioenoverzicht.nl?

Als je het gedownloade overzicht bekijkt, zie je kolommen en bedragen. Er is een overzicht van wat je krijgt als je met pensioen gaat. Dat staat op pagina 1 en soms nog op pagina 2 van het overzicht. Er is ook een overzicht wat je nabestaanden ontvangen als je komt te overlijden. Dat begint meestal op pagina 2. Over beide overzichten ga ik je hierna meer uitleggen.

Te bereiken Pensioen bij pensionering

Op pagina 1 in de tweede en derde kolom van links staan meestal verschillende bedragen. Boven de tweede kolom van links staat ‘Te bereiken’. Dat betekent dat als je op de pensioendatum in leven bent, je deze bedragen ontvangt. Er wordt dan rekening gehouden met dat je blijft doorwerken. Als je pensioen opbouwt bij je huidige werkgever, dan staat in de kolom ‘Te bereiken’ hoeveel pensioen je totaal bij deze werkgever tot je pensioendatum kunt opbouwen. Daarnaast staan ook de pensioenen erbij die je bij eerdere werkgevers al hebt opgebouwd.

Opgebouwd pensioen bij pensionering

Boven de derde kolom van links staat ‘Opgebouwd’. Dat is het geld voor later, je ouderdomspensioen wat je al bij elkaar gespaard hebt. Tot welke datum dat is, kun je zien in de meest rechter kolom. Als je nu werkt bij een werkgever met een pensioenregeling, dan zie je dat het bedrag in deze kolom ‘Opgebouwd’ verschilt van die van ‘Te bereiken’. Als je het bedrag bij ‘Opgebouwd’ aftrekt van het bedrag bij ‘Te bereiken’ dan bereken je wat je nog aan pensioen bij he huidige werkgever kunt opbouwen.

Als je niet meer werkt, bouw je ook geen pensioen meer op. Dan is het bedrag in de kolom ‘Te bereiken’ gelijk aan het bedrag in de kolom ‘Opgebouwd’.

Er is wel een uitzondering hierop: arbeidsongeschiktheid. Als je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent, kan je pensioenopbouw (gedeeltelijk) doorgaan. Dan werk je dus (gedeeltelijk) niet meer. In dat geval kan het bedrag in de kolom ‘Te bereiken’ hoger zijn dan het bedrag in de kolom ‘Opgebouwd’.

Wat ook opvalt is dat de te bereiken AOW hoger is dan de opgebouwde AOW. Dat komt omdat je elk jaar als het ware het recht op een stukje AOW-uitkering voor later krijgt. Op deze website van de overheid kun je er meer over lezen. Als je uiteindelijk met AOW gaat is dan het te bereiken bedrag even hoog als het opgebouwde bedrag.

Pensioen als je overlijdt

Dit staat op de tweede pagina. Het overzicht brengt vier verschillende situaties in beeld. De twee situaties ‘Als ik nu overlijdt’ en ‘Als ik overlijd als ik werkloos ben’ worden beide onderverdeeld in ‘Bij overlijden voor pensionering’ en ‘Bij overlijden na pensionering’. Die verdeling in vier situaties is nodig omdat ze alle vier van elkaar (kunnen) verschillen.

Als ik nu overlijd

In de eerste en tweede kolom van links staan de pensioenbedragen voor de partner en kinderen (= samen nabestaanden) als je komt te overlijden zolang je werkt en actief in een pensioenregeling deelneemt; dus tijdens je dienstverband. Daardoor is de uitkering voor je nabestaanden als je overlijdt dan (veel) hoger. Dat is ook de reden dat in de meest rechter kolom de bedragen meestal (veel) lager zijn. Als die bedragen niet lager zijn, dan komt dat omdat je niet meer actief deelneemt aan een pensioenregeling.

Als ik overlijd als ik werkloos ben

In de tweede en eerste kolom van rechts staat de situatie dat je niet meer actief deelneemt in een pensioenregeling. Bijvoorbeeld omdat je werkloos of ZZP-er bent geworden of niet meer voor de pensioenregeling in aanmerking komt; omdat je bijvoorbeeld ook (mede-)eigenaar bent geworden van het bedrijf waar je werkt. In de meest rechter kolom staan bedragen waarbij je dus niet persé werkloos hoeft te zijn. Andere situaties zoals ik net beschreef, kunnen óók voor jou van toepassing zijn.

De bedragen in de meest rechter kolom verschillen vaak veel van die in de tweede kolom van links. Omdat een deel van de verzekering voor je partner- en wezenpensioen niet meer voor jou geldt. Dat komt omdat je niet meer actief in dienst bent. Er geldt wel een uitzondering op. Als je in de WW zit is het partner- en wezenpensioen nog wel verzekerd alsof je nog in dienst bent bij je oude werkgever.

De volgende week gaat de blog over ‘Inflatie, speelt dat nog een rol op mijnpensioenoverzicht.nl?’ Een overzicht van alle (komende) tien blogs vind je hier.

Bij ieder blog krijg je ook een link naar de blog in pdf. Zo kun je alles gemakkelijk bewaren en nalezen.

Waarom doen we dit?

Simpel, omdat we pensioen begrijpelijk willen maken en houden. Je werkt immers ongeveer een dag in de week voor je pensioen. Dan mag je toch ook wel snappen wat dat voor jou oplevert?

Neem ook eens een kijkje op pensioenkansimpel.nl. Daar kun je ook informatie lezen over pensioen. Simpel en begrijpelijk.

Kun je niet wachten of heb je andere vragen over je pensioen? Neem dan contact op met Dick Mollema.

© 2004 - 2024 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident