AFM: Deelnemer kan rechten ontlenen aan UPO

1 juli 2011 | Alle artikelen

Vrijdag 1 juli 2011 – Werknemers die pensioen opbouwen, ontvangen jaarlijks een Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Voor een werknemer is het UPO een belangrijk document om inzicht in zijn pensioenaanspraak te krijgen en om deze aanspraak te kunnen (laten) controleren. De AFM hecht daarom veel belang aan de juistheid van de gegevens op het UPO.

Disclaimers, waarin wordt aangegeven dat de deelnemer geen rechten aan het UPO kan ontlenen, zijn niet toegestaan omdat de deelnemer moet kunnen vertrouwen op de juistheid van de informatie die op het UPO staat. In lijn met deze gedachte oordeelde ook de rechtbank Rotterdam. Uit de uitspraak van de Rechtbank kan worden afgeleid dat een deelnemer -ondanks het gebruik van een disclaimer door de pensioenuitvoerder- rechten kan ontlenen aan het UPO.

De AFM heeft in 2009/2010 al een onderzoek uitgevoerd naar de juistheid van de UPO’s (Rapport Juistheid UPO) met schrikbarende resultaten. Ook in 2011 zal de AFM hier weer onderzoek naar gaan doen.
De AFM en met haar de rechtspraak zetten hiermee verzekeraars en pensioenfondsen behoorlijk onder druk. Wij komen met enige regelmaat niet geheel correcte UPO’s tegen. We vrezen dan ook dat de invoering van het beoogde pensioenakkoord en daarmee de ‘invaring’ van bestaande pensioenrechten tot grote problemen met UPO’s gaat leiden.

© 2004 - 2024 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident