AFM over pensioenadvies, accountantskantoren en actuariële adviesbureaus

13 december 2011 | Alle artikelen

13 december 2011 – De AFM is tot de ontdekking gekomen dat accountantskantoren en actuariële adviesbureaus pensioenadvies geven en daarbij regelmatig adviseren over financiële producten, zonder te beschikken over een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De pensioen-adviseurs van deze kantoren en adviesbureaus doen dat zonder de vereiste vergunning. Kennelijk is niet voor iedereen duidelijk wanneer het pensioenadvies, i.c. adviseren in financiële producten, onder de Wft valt en daarmee vergunningplichtig is. Dit is bepaald in artikel 2:75 en 2:80, beiden eerste lid, Wft.

Dit schrijft de AFM in het stuk ‘Interpretatie over pensioenadvies en -bemiddeling door accountantskantoren en actuariële adviesbureaus’. De genoemde pensioenadviseurs adviseren over, vergelijken en bemiddelen in financiële producten. Deze activiteiten vallen onder de Wft. Of toch niet helemaal? Wij hebben verschillende bronnen binnen de AFM verschillende standpunten horen innemen. Geen wonder dat het voor de pensioen-adviseurs soms niet helemaal duidelijk is.

Pensioen in de Wft
Vanaf 1 januari 2012 moeten pensioenadviseurs die over pensioenen willen adviseren een Wft-pensioendiploma hebben. Via een overgangsregeling is de uiterste datum voor reeds bestaande adviseurs 1 januari 2014. Dan valt het mes. Het Wft-pensioendiploma is echter gekoppeld aan de pensioenverzekering. Dat kan een groot collectief pensioencontract zijn, maar ook een overlijdensrisicoverzekering als partnerpensioen voor de partner van de DGA.

Geen financieel product, wel advies
Nu komt het elk jaar duizenden malen voor dat collectieve pensioencontracten aflopen en al dan niet verlengd moeten worden. De werkgever kan de pensioenadviseur om advies vragen hoe en of de huidige regeling voortgezet moet en kan worden. De pensioenadviseur kan dan in z’n algemeenheid de aspecten van verschillende soorten pensioenregelingen benoemen en zelfs vanuit maatmanberekeningen de financiële gevolgen van de verschillende regelingen laten zien. Dan is er is nog steeds geen concreet financieel product in zicht. Volgens een AFM-bron valt dit onder de Wft, maar niet volgens het Wft-pensioendiploma omdat er nog niet over een concreet pensioenproduct wordt gesproken. Duidelijk?

Kies voor zekerheid
Pensioen is een complex product. Daar zijn we het allemaal met elkaar over eens. Het advies strekt zich uit van inventariseren, via analyseren en adviseren naar nazorg. Daar waar de pensioenadviseur niet goed analyseert, is het advies ‘niet passend’ en loopt de pensioenadviseur zo de kans op een AFM-boete van maximaal € 500.000. Onze conclusie is dan ook dat, ook al wordt er niet gesproken of geadviseerd over een concreet financieel product, het totale pensioenadvies compleet en ‘passend’ moet zijn. Het is dan ook aan te bevelen dat adviseurs die op enigerlei wijze zich bezig houden met pensioenadvies, maar beter het Wft-pensioendiploma gaan halen.

© 2004 - 2024 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident