Belastingvoordeel oud regimelijfrentepolissen: game over

24 augustus 2011 | Alle artikelen

24 augustus 2011 – Op 9 augustus 2011 plaatsten we een bericht over het schuiven met lijfrente-uitkeringen uit oudregimelijfrente polissen. De Belastingdienst besloot op 6 april 2011 dat deze lijfrentepolissen in bepaalde omstandigheden mogen worden belast bij de minstverdienende echtgenoot. Dat levert een fors belastingvoordeel op. De premies zijn bij de meestverdienende echtgenoot afgetrokken tegen veelal 72%, terwijl over de uitkeringen slechts 15% belasting hoeft te worden betaald.

Dit standpunt van de Belastingdienst wekte veel verbazing, omdat een antimisbruikartikel in de wet dergelijke fiscale trucs verbiedt. Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën fluit nu zijn eigen specialisten van de Belastingdienst formeel terug, zo bericht het Financieel Dagblad vandaag.  Het ministerie van Financiën dwong de Belastingdienst eind juli al het eerdere standpunt te herzien.

Polishouders die de afgelopen vier maanden hun oudregimelijfrente hebben omgezet in een bankspaarproduct op naam van hun echtgenoot, mogen het aldus genoten belastingvoordeel echter wel behouden. In alle andere gevallen wordt de constructie afgekeurd. Iedereen die tussen 6 april en 19 augustus, de formele datum van het besluit, gebruik heeft gemaakt van de constructie, mag het belastingvoordeel incasseren. De constructie moet dan wel bij de Belastingdienst worden gemeld.

© 2004 - 2024 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident