Brochure ‘Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’ verschenen

18 augustus 2011 | Alle artikelen

18 augustus 2011 – Per jaar vinden er ruim 30.000 scheidingen van gehuwden en geregistreerde partners plaats. De verdeling van het pensioen krijgt daarbij veelal niet de aandacht die het nodig heeft. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft nu een uitgebreide brochure gepubliceerd waarin de verdeling van pensioen uitgelegd wordt.

In de brochure wordt beknopt besproken welke consequenties scheiding voor de pensioenaanspraken heeft. daarbij komen zowel de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding als ‘Boon / van Loon’ aan bod. Ook wordt besproken wat conversie is en waarom voor deze optie gekozen kan worden. De onderwerpen worden ook verduidelijkt met voorbeelden. Met deze brochure kan zeker bereikt worden dat de verdeling van pensioen bij scheiding meer aandacht krijgt. Maar we zijn er nog niet.

Pensioen: een groot vermogen
In de brochure missen we concrete cijfervoorbeelden. Dit is jammer, want juist bedragen maken duidelijk over hoeveel vermogen pensioen eigenlijk gaat. Een voorbeeld dat onlangs in onze praktijk begeleid werd: man en vrouw gaan scheiden en de pensioenen worden volgens verevening verdeeld. Het opgebouwde ouderdomspensioen van de man is ca. € 19.000. Uit berekeningen blijkt dit op de echtscheidingsdatum een waarde te hebben van ca. € 247.000.

Welke standaard: standaard verevening of conversie?
In 2006 is het rapport ’10 jaar Wet verevening pensioenrechten bij scheiding’ verschenen. De onderzoekscommissie concludeert o.a. dat conversie meer onder de aandacht van partijen gebracht moet worden (hoofdstuk 6.1.18). Wij pleiten er voor om bij de pensioen-uitvoerders ook standaard een conversieberekening op te vragen.  Pensioenuitvoerders geven namelijk bij standaard verevening niet de waarde van de pensioenen op. Het voordeel hiervan is, is dat dan de waarde van het pensioen (contante waarde van toekomstige uitkeringen) op papier komt. Het mes snijdt dan aan twee kanten. Enerzijds kunnen de consequenties van standaard verevening en conversie met elkaar vergeleken worden. Anderzijds wordt duidelijk om hoeveel vermogen pensioen eigenlijk gaat. En dat is vaak meer dan het laatste theelepeltje van de bestekbak.

Waardeoverdracht en huwelijkse periode
De te verdelen pensioenen kunnen aanspraken bevatten die zijn opgebouwd van voor de huwelijkse periode of geregistreerd partnerschap. Deze dienen niet meegenomen te worden in de verdeling. Het is echter meer uitzondering dan regel dat pensioenuitvoerders hier rekening mee houden. Het is daarom belangrijk om ingeval van scheiding de pensioenopbouwhistorie eerst goed in beeld te krijgen.

© 2004 - 2024 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident