De pensioenknip is terug

9 juli 2015 | Alle artikelen

Mensen die gebruik maken van de pensioenknip kunnen een tijdelijke pensioenuitkering voor maximaal twee jaar aankopen. Na die periode moet dan de levenslange uitkering aangekocht worden. Staatssecretaris Jetta Klijnsma laat dit weten in een brief van 2 juli aan de Tweede Kamer.

In de hoop dat de rente na de tijdelijke uitkering van twee jaar dan gestegen is, wordt de levenslange pensioenuitkering dan hoger. De pensioenknip was eerder ook al tijdelijk mogelijk, maar is toen bij gebrek aan belangstelling per 1 januari 2014 opgehouden te bestaan. Dat de pensioenknip nu toch weer nieuw is leven ingeblazen, heeft te maken met de uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer: “Gelet op de dringende oproep van de Tweede Kamer heb ik toegezegd om de regeling Pensioenknip nu tijdelijk opnieuw open te stellen in afwachting van de aangekondigde maatregelen voor optimalisering van premieovereenkomsten.”

Tijdelijke werking
De hernieuwde pensioenknipregeling gaat alleen gelden voor mensen die hun pensioen niet al hebben aangekocht. Mensen die hun levenslange uitkering al hebben aangekocht of gebruik maakten van de vorige tijdelijke regeling Pensioenknip (tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2014) kunnen geen gebruik maken van de hernieuwde mogelijkheid voor pensioenknippen. Dat blijkt uit de toelichting die staatssecretaris Jetta Klijnsma geeft op haar wetsvoorstel voor de nieuwe pensioenknip. De regeling wordt opengesteld voor mensen van wie de pensioendatum voor 1 januari 2017 ligt. Daarnaast is als beperkende voorwaarde bepaald dat de pensioendatum moet liggen na 31 december 2008 en dat mensen die het kapitaal al hebben aangewend geen aanspraak meer maken op de regeling.

Denk goed na
Klijnsma laat in een toelichting op het wetsvoorstel Klijnsma weten eigenlijk geen voorstander te zijn van de nieuwe regeling. Volgens Klijnsma bleek uit de evaluatie van de vorige tijdelijke pensioenknipregeling dat deze geen succes was. “Slechts een beperkt aantal mensen heeft gebruik gemaakt van de Pensioenknip en deze mensen hebben als gevolg van de dalende rente geen financieel voordeel kunnen ervaren. Verder is uit de evaluatie gebleken dat de Pensioenknip voor deelnemers ingewikkeld en adviesgevoelig is en tot extra uitvoeringskosten leidt. Ten slotte wordt bij een tijdelijke uitkering een lagere rentevergoeding gegeven dan bij de aankoop van een levenslange pensioenuitkering. Een relatief groot deel van het pensioenkapitaal gaat daardoor op aan de tijdelijke uitkering.”

Daarnaast is de vraag of de kans op langer leven niet is toegenomen. Als dit het geval is, dan heeft dit een negatief effect op de hoogte van de over twee jaar aan te kopen levenslange pensioenuitkering.

10 eurobiljet detailTussenoplossing
De pensioenknip is eigenlijk een tussenoplossing die ook gezien kan worden als een noodsprong zodat Klijnsma meer tijd heeft voor het wetsvoorstel optimalisering premieovereenkomsten. Een belangrijk onderdeel hiervan is het zogenaamde doorbeleggen van pensioenkapitaal wat op de pensioendatum tot uitkering komt. In combinatie hiermee kan dan de pensioenuitkering aangekocht worden in beleggingseenheden. De hoogte van de pensioenuitkeringen wordt dan mede afhankelijk van de waardeontwikkeling van de beleggingen.

© 2004 - 2024 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident