DNB onderzoekt BPF-aansluiting werkgevers

4 maart 2015 | Alle artikelen

4 maart 2015 – Een bedrijfstakpensioenfonds loopt het risico dat niet alle onder de werkingssfeer vallende werkgevers zijn aangesloten. DNB doet onderzoek naar de beheersing van het risico van onvolledige aansluiting bij deze pensioenfondsen.

Pensioenfondsen
De pensioenaanspraak bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds wordt bepaald door de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds en de activiteiten van de werkgever. De aanspraak is niet afhankelijk van de vraag of de werkgever zich bij het pensioenfonds heeft aangemeld en premie heeft betaald. Het risico bestaat dus dat een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds geconfronteerd wordt met werknemers die hun pensioenaanspraken opeisen, terwijl daarvoor geen premie is betaald. Zie ook het artikel wat wij daarover eerder plaatsten.

DNB gaat bij een tiental bedrijfstakpensioenfondsen onderzoeken welke maatregelen zij hebben getroffen om het risico op onvolledige aansluiting van werkgevers te beheersen. DNB zal daarbij ook nagaan of het pensioenfonds het risico en de mogelijke schade in kaart heeft gebracht en tot welke conclusies dit heeft geleid.

Kleine werkgevers
DNB voert het onderzoek uit bij pensioenfondsen in bedrijfstakken waar sprake is van veel kleine werkgevers of een snel wisselend personeelsbestand. DNB verwacht dat daar het risico van nietaangesloten werkgevers het grootst is. Het onderzoek gaat in januari 2015 van start. Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Enerzijds wenst DNB inzicht te krijgen in de mate van beheersing van de in het onderzoek betrokken pensioenfondsen. Anderzijds hoopt DNB dat het onderzoek ‘good practices’ oplevert die andere pensioenfondsen kunnen helpen om het risico zoveel mogelijk te beperken.

Onze opmerking
Dit onderzoek zal nog meer druk leggen op pensioenfondsen om alle werkgevers aan te sluiten, die mogelijkerwijs onder de verplichtstelling vallen. Het risico voor werkgevers om – met terugwerkende kracht – geconfronteerd te worden met verplichte aansluiting en premiebetaling aan het pensioenfonds gaat hiermee zeker toenemen. De afgelopen jaren hebben we een aantal werkgevers op dat risico gewezen, waarna we onderzoek naar de verplichtstelling hebben uitgevoerd. In een aantal gevallen hebben werkgevers zich met terugwerkende kracht moeten aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds.

Het zou mooi zijn als DNB ook gaat kijken naar de werkgevers die ten onrechte onder de verplichtstelling vallen en onnodig vast worden gehouden in de verplichtstelling tegen aanzienlijke premiebetalingen.

© 2004 - 2024 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident