Doorwerken na pensioendatum eenvoudiger

4 maart 2015 | Alle artikelen

4 maart 2015 – Het wordt eenvoudiger om door te werken na de AOW-ingangsdatum. Het kabinet vindt het belangrijk dat AOW’ers gemakkelijker kunnen doorwerken op basis van een arbeidsovereenkomst. Als zij gemakkelijker door kunnen werken kan de samenleving langer profiteren van hun ervaring en kennis.

Voorstel kabinet
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt voor om AOW’ers die in dienst worden genomen te laten vallen onder de cao die van toepassing is in de sector. Zij dienen tenminste recht te krijgen op het minimumloon. Dat recht is op dit moment niet wettelijk geregeld. De ministerraad stemde begin november in met dit voorstel. Met dit wetsvoorstel wordt het werkgevers aantrekkelijker gemaakt om AOW’ers langer door te laten werken. Zo wordt de loondoorbetaling bij ziekte teruggebracht naar zes weken in plaats van twee jaar. Werkgevers vinden de loondoorbetaling nu nog een belangrijke belemmering om gepensioneerden in dienst te houden of aan te nemen. De maatregelen moeten per 1 januari 2016 ingaan.

Reorganisatie en ontslag
Om verdringing van jongere werknemers te voorkomen worden werkgevers verplicht doorwerkende AOW’ers als eerste te ontslaan bij reorganisaties. Verder is een werkgever straks niet verplicht in te gaan op verzoeken van een AOW’er om het aantal te werken uren uit te breiden, zodat het niet ten koste kan gaan van het aantal uren van andere werknemers. Zij hebben immers AOW- inkomsten en zijn voor hun levensonderhoud niet volledig afhankelijk van het loon dat zij verdienen uit hun werk. In de Wet Werk en Zekerheid is op dit moment al geregeld dat een werkgever het contract bij het bereiken van de AOW-leeftijd zonder tussenkomst van UWV of rechter kan opzeggen. Bij opzegging is géén transitievergoeding verschuldigd.

Nieuwe overeenkomst na pensioendatum
In artikel 7:667 lid 4 BW is de zogenaamde Ragetlie-regel opgenomen. Deze regel houdt in dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opvolgt niet van rechtswege eindigt, maar moet worden opgezegd. In de praktijk wordt er veel gebruikt gemaakt van tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

© 2004 - 2024 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident