Echtscheiding: pensioenfonds erkent foutje van 7.400 euro per jaar

31 mei 2011 | Alle artikelen
31 mei 2011 – Een advocatenkantoor deed ons het verzoek te controleren of de door het pensioenfonds opgegeven pensioenaanspraak voor de ex-partner correct was berekend. Dat was niet het geval. De uitkering bleek ruim € 7.400 per jaar te laag te zijn vastgesteld.

Cliënte, de ex-partner gaf de advocaat de informatie die zij van het pensioenfonds ontvangen had. De advocaat twijfelde aan de opgave, wenste een second opinion en adviseerde cliënte om met ons contact op te nemen. Dit deed ze en na het inventarisatiegesprek zijn we zelf aan het rekenen gegaan. Onze uitkomsten kwamen op geen enkele manier overeen met de opgave van het pensioenfonds.

We namen contact op met het pensioenfonds en schreven vervolgens een brief met een uiteenzetting waarom wij vonden dat de opgave niet klopte. Het pensioenfonds wenste ruim een jaar lang, ondanks onze herhaalde verzoeken, hier niet op in te gaan en was van mening dat de aanspraken wel correct waren berekend. Tja, in een dergelijke situatie bijten we ons er alleen maar steviger in vast.

Uiteindelijk kwam na totaal anderhalf jaar een brief van het pensioenfonds met daarin een nieuwe berekening en uitleg van de pensioenaanspraken. We constateerden dat de aanspraken nu slechts 2,2% verschilden met wat we zelf hadden berekend. Het pensioen-fonds maakte excuses en onze cliënte was dik tevreden: per jaar kreeg ze ruim € 7.400 meer aan pensioen.

Leuk detail was dat het pensioenfonds de in het verleden door cliënte te weinig ontvangen pensioenuitkeringen, rechtstreeks naar haar rekening overmaakte. Dat was nogeens bijna € 20.000 die ze ontving en daarmee een grote meevaller. Ze hoefde het immers niet op haar ex-partner proberen te verhalen.

© 2004 - 2024 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident