Het pensioenrisico van de DGA binnen 5 minuten na nu…

21 december 2011 | Alle artikelen

21 december 2011 – In de vorige twee berichten hebben we gekeken naar de dekkingsgraad van de BV van de DGA. Met deze dekkingsgraad doelden we op het geld in de BV van de DGA dat op de pensioendatum beschikbaar is. In dit derde bericht gaan we in op het pensioenrisico dat de DGA binnen 5 minuten na nu kan lopen.

Veel DGA’s bouwen hun pensioen in de eigen BV op; in eigen beheer. Een andere keuze is om het pensioen te verzekeren bij een verzekeraar. Daarmee draagt de BV als werkgever het pensioenrisico naar een externe professionele partij over. Daar zijn uiteraard wel de nodige kosten mee gemoeid. De verzekeraar moet er dan voor zorgen dat op de pensioendatum een kapitaal beschikbaar is dat er vervolgens voor moet zorgen dat het pensioen levenslang wordt uitgekeerd. De verzekeraar neemt dus ook het langleven risico over. Hoe zit dat met het kortleven risico?

Pensioen goed vastleggen
Als u als DGA een pensioen met uw BV hebt geregeld, dan hebt u daartoe een overeenkomst met elkaar gesloten. Die overeenkomst heet dan ‘pensioenovereenkomst’, ‘aanvullende arbeidsovereen-komst’, ‘pensioenreglement’ of ‘pensioenbrief’. Als u niet een dergelijke overeenkomst hebt, dan kunt u dat beschouwen als wonen in wat u denkt dat uw woning is, zonder daarbij de koopakte te kunnen overleggen. Uw pensioendossier is niet compleet als daar niet een correcte en ondertekende pensioenovereenkomst in zit. Maar dat terzijde. Nu het risico van nu.

Partner kost na overlijden paar ton
In uw pensioenovereenkomst staan allerlei pensioensoorten vermeld: ouderdomspensioen, partnerpensioen, enz. De pensioenovereenkomst beschrijft dus ook wat uw nabestaanden krijgen als u komt te overlijden. Theoretisch gezien, loopt u dat risico iedere seconde na nu. Even een rekensommetje voor het plaatje: stel uw partner is 40 jaar en het partnerpensioen bedraagt € 25.000 per jaar bruto. Om dat levenslang te kunnen uitkeren moet daarvoor nu ca. € 450.000 à 500.000 aanwezig zijn. De stand van de pensioenvoorziening is meestal lager, dus krijgt de partner dan maar minder partnerpensioen? Nee.

BV moet zich aan toezegging houden
De pensioenovereenkomst is een verlengstuk van de arbeidsovereenkomst. Als de BV verzuimd heeft om het partnerpensioen goed te regelen of te verzekeren, dan is het probleem er in eerste instantie ook voor de BV. De BV moet, volgens het aangehaalde voorbeeld, dan levenslang € 25.000 aan partnerpensioen uitkeren. Maar als de BV het partnerpensioen niet heeft verzekerd, dan keert de BV het partnerpensioen uit zolang er geld in de BV zit en op = op.
De hoogte van het partnerpensioen mag dus niet berekend worden uit de op de sterfdatum aanwezige pensioen-voorziening. Verlagen van pensioen is hetzelfde als afzien van pensioen (behalve bij pensioenfondsen) en daarmee zou de hele pensioenaanspraak en dus uitkering komen te vervallen. De BV moet dus het partner en eventuele wezenpensioen uitkeren zoals is vastgelegd in de pensioenovereenkomst. Als de BV te snel leeg is, houdt de uitkering van partnerpensioen op. Om die situatie te voorkomen, kunt u een aantal maatregelen nemen. Daar gaan we in het bericht ‘DGA overleden: BV leeggegeten?‘ nader op in.

© 2004 - 2024 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident