Kamermeerderheid steunt langer doorwerken

9 juni 2011 | Alle artikelen

9 juni 2011 – Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het conceptakkoord over de toekomst van het pensioenstelsel. Minister Kamp van Sociale Zaken, vakbeweging en werkgevers verwachten het akkoord deze week formeel af te ronden.

Kabinet en de sociale partners zijn eruit en verwachten deze week met een akkoord naar buiten te komen over verhoging van de pensioenleeftijd.

De hoofdpunten uit het pensioenakkoord van bonden, werkgevers en kabinet:

 • AOW-leeftijd omhoog en flexibel
  In 2020 worden de AOW- en de pensioenleeftijd 66 jaar, in 2025 worden ze naar verwachting 67 jaar. Naarmate Nederlanders gemiddeld ouder worden, stijgen de AOW- en pensioneringsleeftijd in de toekomst mee. In 2020 wordt besloten of de pensioneringsleeftijd in 2030 verder omhooggaat.Wie wil, mag eerder of later met pensioen. Per jaar dat eerder gestopt wordt, komt de AOW levenslang 6,5 procent lager uit. Wie langer doorwerkt, krijgt per extra gewerkt jaar levenslang 6,5 procent meer AOW.
 • AOW-uitkering gaat omhoog. Bezuiniging op ouderenkorting
  De AOW wordt jaarlijks verhoogd met de gemiddelde cao-loonstijging. Daarbovenop wordt tot 2028 de AOW jaarlijks met 0,6 procent extra verhoogd. Tegelijkertijd wordt bezuinigd op fiscale ouderenkortingen en de AOW-tegemoetkoming.
 • Aanpassing pensioenpremies
  De belastingvoordelen voor pensioensparen worden aangepast aan de verhoging van de pensioenleeftijd. De premies voor pensioenen worden in principe aan een maximun gebonden. De huidige premies – gemiddeld circa 20 procent van het brutoloon – moeten voldoende zijn. Maar vakbonden en werkgevers kunnen in cao’s extra afspraken maken over eventuele hogere premies.
 • Gevolgen voor pensioenfondsen
  Pensioenfondsen krijgen meer tijd om bij te komen van slechte beleggingsresultaten. In het ‘nieuwe pensioencontract’ geldt een hersteltermijn van tien jaar voordat de fondsen drastische maatregelen moeten nemen, zoals het verlagen van de pensioenen en van de aanspraken van werkenden. In het ‘oude pensioencontract’ krijgen fondsen van toezichthouder De Nederlandsche Bank veel eerder de opdracht om in te grijpen.
 • Respecterende werking opgebouwde rechten?
  Kabinet en sociale partners onderzoeken of het ‘nieuwe pensioencontract’ ook gaat gelden voor opgebouwde pensioenen of dat het oude systeem hier van kracht blijft. Uitgezocht wordt of pensioenfondsbesturen mogen besluiten of oude rechten naar het nieuwe systeem overgaan, dan wel dat werkenden en gepensioneerden individueel mogen kiezen. Dit heeft ook grote gevolgen voor het toezicht.
 • Langer werken beter mogelijk maken
  Vakbeweging, werkgevers en kabinet hebben een reeks afspraken gemaakt om langer doorwerken te stimuleren. Het gaat over gezond werken, scholing, overstappen naar een andere baan oftewel ‘mobiliteit’ en over de kosten van oudere werknemers – ouderen zijn nu relatief duur door bijvoorbeeld speciale vrije dagen. Het kabinet komt met een ‘mobiliteitsbonus’ en een ‘vitaliteitsregeling’. Het kabinet wil alleen cao’s aan hele bedrijfstakken opleggen als daarin aandacht is voor ‘leeftijdsbewust personeelsbeleid’.

Het hele pakket moet op termijn 0,7 procent van het binnenlands product aan besparing voor de schatkist opleveren. Dat is, omgerekend naar huidige euro’s, ruim 4 miljard euro.

Bron: vkbanen.nl

© 2004 - 2024 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident