Kostenbeheersing pensioen voor bedrijven dubbel belangrijk

7 december 2011 | Alle artikelen

7 december 2011 – Ondernemers vinden de collectieve pensioenregeling zoals zij die aan hun werknemers aanbieden nog altijd veruit de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde die hun onderneming te bieden heeft. Tegelijkertijd zijn ondernemers zeer kritisch over de transparantie van kosten en het inzicht in de ontwikkeling van de waardeopbouw.

Dit was een van de uitkomsten van een onderzoek dat bureau GfK in opdracht van verzekeraar Legal & General heeft gehouden onder bedrijven met 5 tot 75 werknemers (november 2011). Het onderzoek richtte zich op bedrijven die niet (verplicht) deelnemen in een bedrijfstak- of ondernemingspensioenfonds.

Een derde werkgevers vindt collectief pensioen belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde
De collectieve pensioenregeling die werkgevers voor hun werknemers hebben getroffen, wordt door werkgevers met 37 % veruit als belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde genoemd. 22 % van de werkgevers vindt de faciliteiten voor werknemers om opleidingen te volgen de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde. Opvallend is dat in de waardering wat als belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde wordt gezien nauwelijks verschil in beoordeling blijkt te bestaan tussen ondernemers met kleine of met grote ondernemingen.

Pensioenkosten dubbel belangrijk
Aan de respondenten in het onderzoek is gevraagd wat zij het belangrijkste aspect van een pensioenregeling vinden. ‘Duidelijk inzicht in kosten en opbouw pensioen’ wordt door 36 % van de respondenten als belangrijkste aspect genoemd. Duidelijk inzicht in inkomsten en opbouw pensioen wordt door respondenten als belangrijkste aspect genoemd van een pensioenregeling. Tegelijkertijd is dit echter ook een van de deelaspecten waar de respondenten met betrekking tot hun bestaande pensioenverzekering het meest ontevreden over zijn. En daarmee is dit voor deze ondernemers dan ook een van de belangrijkste argumenten te overwegen van aanbieder te switchen. Vooral bedrijven met 5 tot 9 werknemers hebben een hogere switchbereidheid wanneer er door de aanbieder slecht inzicht wordt gegeven in de kosten en opbouw. In het onlangs gesloten Pensioenakkoord is afgesproken dat de kosten van pensioenregelingen voor werknemers niet meer mogen stijgen. Hier wordt de totale premie die werkgever (en werknemers) betalen bedoeld. Daarmee wordt zowel het kostenniveau in de premie als de kosten van de totale pensioenregeling bepalende factoren als er voor verlenging van de bestaande pensioenregeling gekozen moet worden.

Bij afloop contract meerdere offertes
69 % van de respondenten geeft aan dat zij bij het aflopen van hun huidige pensioenverzekering één of meer andere aanbieders gaan vergelijken. De eerste behoefte hierbij is dat andere aanbieders (verzekeraars) duidelijker inzicht geven in de inkomsten en kosten van het contract dan de huidige aanbieder. Verzekeraars die onvoldoende transparant zijn dreigen hiermee snel terrein te verliezen.

Verantwoordelijkheid pensioenadviseur voor niet zichtbare kosten
Pensioenregelingen hebben verschillende kostencomponenten. Dat kunnen o.a. zijn de zichtbare administratie- en beheerkosten en de zichtbare kosten van beleggen: TER ( Total Expense Ratio). Deze kosten staan altijd in de offertes vermeld. Met de TER worden niet alle beleggingskosten weergegeven. Dat blijkt wel uit het rapport van Lane Clark & Peacock (LCP) van maart 2011.
LCP introduceert de term TER+. Deze TER+ is gelijk aan de TER van beleggingsfondsen, verhoogd met de door verzekeraars in rekening gebrachte aanvullende vermogensbeheerkosten en verlaagd met de door verzekeraars verleende kortingen op de TER. Het verschil tussen TER en TER+ kan oplopen tot ruim 3,0%-punt als kosten van het beheerde vermogen. Dat dit grote verschillen in uitkomsten van pensioenen geeft hoeft nauwelijks betoog. Het boven tafel krijgen van deze kosten is ook de verantwoordelijkheid van de pensioenadviseur.

In de oriëntatie naar een nieuwe pensioenaanbieder moet tevens gekeken worden naar de kosten die kunnen optreden i.v.m. personeelsmutaties. De meeste verzekeraars hebben hiervoor uitstekende internetportals ingericht, waar werkgever rechtstreeks hun personeelsmutaties op kunnen doorgeven. De adviseur hoeft hiervoor niet meer ingeschakeld te worden en is derhalve kostenbesparend voor de werkgever.

“De cost gaet voor de baet uyt”
Het verlengen van een bestaande pensioenregeling biedt de mogelijkheid om scherp op de kosten te letten van het nieuw te kiezen pensioenproducten. Hiervoor is gedegen onderzoek en marktkennis van de betrokken pensioenadviseur noodzakelijk. Dit kost uiteraard geld, maar wordt snel terugverdiend met het hogere pensioenresultaat. “De cost gaet voor de baet uyt”.

© 2004 - 2024 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident