Lang leve het langlevenrisico

26 november 2011 | Alle artikelen

26 november 2011 – Vroeger, heel vroeger toen ik 16 jaar was vond ik mensen van 70 jaar erg oud. Een oma van 80 jaar vond ik al met één been in het graf staan en een opa van 90 jaar een fossiel. Dat was zo rond 1980. Nu anno 2011 moet ik m’n beeld behoorlijk bijstellen. Lang leven het langlevenrisico. Ik word zelf ouder, maar vind mezelf nog jong. Dat voelt zo maar is gelukkig ook zo. Ik krijg gelijk van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Onlangs publiceerde het CBS nieuwe cijfers over de levensverwachting. Niet allen hoe die was, maar ook hoe die zich gaat ontwikkelen. Het CBS berekenden dat ik als man in 2010 65 jaar zou zijn, ik een kans had van 34% om 90 jaar te worden. 34% kans op een levend fossiel;-)

Gestegen levensverwachting tussen 2000 en 2010
Voor 0-jarige baby’s is de levensverwachting sterk toegenomen. Deze steeg voor mannen van 75,5 tot 78,8 jaar en voor vrouwen van 80,6 tot 82,7 jaar. In een periode van slechts 10 jaar worden mannen dus 3,3 jaar ouder en vrouwen 2,1 jaar.
De resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd nam bij mannen toe van 15,3 tot 17,6 jaar. Bij vrouwen was de toename iets minder sterk, van 19,2 tot 20,8 jaar. Dat betekent dat pensioenfondsen en verzekeraars gerekend vanaf 2000 en een pensioenleeftijd van 65 jaar aan mannen 15% meer (langer) moeten uitkeren en aan vrouwen 8,3%. Ik moet er niet aan denken dat ik een pensioenfonds zou zijn die daar geen rekening mee gehouden heeft!

Toekomstige levensverwachting
De cijfers die hierboven staan zijn berekend op het gerealiseerde sterfterisico (beetje morbide term). Het sterfterisico is dus erg gedaald. Als dat de komende jaren zich in hetzelfde tempo blijft voortzetten zal de resterende levensverwachting van 65-jarige mannen nóg circa 1,5 jaar hoger uitvallen. Bij vrouwen komt er in dat geval 1,2 jaar bij.
En waar zullen we staan in 2030, ongeveer het jaar waarin pensioenfondsen inmiddels 70% van hun vermogen hebben uitgekeerd? Zullen bevolkingsprognoseberekeningen aangeven dat we dan bijna onsterfelijk worden? Dat is een interessante discussie. Voor meer informatie hierover verwijs ik u graag naar deze clip.

© 2004 - 2024 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident