Mijnpensioenoverzicht.nl schept verwarring

31 mei 2011 | Alle artikelen
31 mei 2011 – Op een werknemersspreekuur laat een werknemer de informatie zien welke hij van Mijnpensioenoverzicht.nl heeft gehaald. Het verschil met zijn Uniform Pensioen Overzicht (hierna ‘UPO’) bedraagt ruim € 18.000 per jaar aan te ontvangen ouderdomspensioen. De werkgever vraagt ons hierover opheldering te krijgen door contact op te nemen met het pensioenfonds.

De pensioenaanspraken van deze werknemer waren samengesteld uit een reguliere pensioenopbouw, een overgangsregeling en extra overgedragen aanspraken van een ander pensioenfonds. We hebben eerst de UPO’s van de afgelopen jaren bekeken. Deze waren zo onduidelijk dat we hierover het pensioenfonds hebben benaderd. Deze gaf aan dat ze bekend waren met het probleem en hebben ons uitgelegd hoe het UPO eigenlijk gelezen moest worden.

Met die toelichting bleken de reguliere aanspraken en aanspraken i.v.m. de overgangsregeling een logische reeks te zijn. De ingekochte aanspraken stonden er echter niet op. We hebben het pensioenfonds met die constatering geconfronteerd en toen bleek al snel waarom het pensioen via Mijnpensioenoverzicht.nl ruim € 18.000 lager was weergegeven.

Voor alle werknemers bij deze werkgever bleek dat het pensioenfonds de aanspraken niet op een juiste manier in haar administratie had staan. De oorzaak was eerst dat de koopsommen voor het ingekochte pensioen “zoek” waren. Daarna, toen het geld teruggevonden was, bleek het pensioenfonds moeite te hebben met het correct administreren hiervan. Daarom was de aanspraak die het pensioenfonds met Mijnpensioenoverzicht.nl communiceerde maar op een heel laag bedrag gezet.

© 2004 - 2024 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident