Ontslagvergoedingen van 2015

4 maart 2015 | Alle artikelen

4 maart 2015 – De ondernemer of HR-manager die serieus werk maakt van personeelsplanning ziet steeds minder mogelijkheden voor een actief maar tegelijkertijd ook sociaal afvloeiingsbeleid. Bij een groot aantal werkgevers leeft al langere tijd de veronderstelling dat het praktisch niet meer mogelijk is om op een fiscaal-vriendelijke wijze afscheid te nemen van werknemers door hen een financiële regeling aan te bieden.

Op welke wijze loont het nog de werknemer aan te zetten tot het nemen van ontslag of deze zelf te ontslaan door het aanbieden van een ontslagvergoeding?

Ontslagvergoeding direct belast
Vanaf dit jaar (2015) is het niet meer mogelijk om een ontslagvergoeding te storten op een hiervoor bestemde stamrechtrekening. Het gevolg daarvan is dat een financiële vergoeding voor de werknemer waar u afscheid van wilt nemen direct belast wordt. Bij afvloeiing van oudere werknemers loopt u daarbij ook het risico dat de belastingdienst uw financiële tegemoetkoming zal bestempelen als een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) en dit zal betekenen dat een heffing van 52% aanstaande is op basis van artikel 32 ba van de Wet op de Loonbelasting.

Pensioenoplossing
Hoewel het vaak lijkt alsof er met de belastingdienst niet te communiceren is, bemerken wij vaak dat het tegendeel waar is. Zo ook in deze casus. Desgevraagd geeft de belastingdienst aan dat de mogelijkheid van pensioenverbetering gebruikt kan worden om de ontslagvergoeding toe te kennen zonder vervelende fiscale gevolgen (Vraag & Antwoord 12-002 d.d. 14-10-2014) Iedere werknemer met een pensioenregeling wordt door de belastingdienst in de gelegenheid gesteld een pensioentekort aan te vullen. Op basis van deze faciliteit is het mogelijk, in de situatie waar men niet direct wenst af te rekenen met de fiscus, over een ontslagvergoeding de heffing uit te stellen door pensioenverbetering toe te passen. De werking is dan in grote lijnen vergelijkbaar met de afgeschafte mogelijkheid om een ontslagvergoeding te stallen op een Stamrechtrekening.

Ontslagvergoeding 2015
Ook in de gevallen waar men de ontslagvergoeding wil gebruiken voor eerdere pensionering of voor een inkomstenbron met een tijdelijk karakter, biedt de Pensioenwet uitkomst. De bestedingsmogelijkheden voor flexibilisering uit hoofde van de Pensioenwet zijn grotendeels vergelijkbaar met de opties die de werknemer had met zijn Stamrecht in de lijfrentesfeer. Aanvullen van een pensioentekort is daarmee uitermate geschikt als het financiële instrument om te komen tot afvloeiingsregelingen.

Ons commentaar
De mogelijkheid tot pensioenverbetering dient onderzocht én afgewikkeld te worden voordat de werknemer met ontslag gaat. Alleen een nog voor de onderneming actieve werknemer kan samen met u tot pensioenverbetering overgaan. Het heeft dus geen zin de procedure voor pensioenverbetering te starten als het ontslag al een feit is.

© 2004 - 2024 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident