Pensioenvoorziening o.b.v. oude pensioenbrief: claim.

23 mei 2011 | Alle artikelen
23 mei 2011 – Twee broers, beide DGA, ontvingen een brief van de Belastingdienst met een claim en boete van elk ca. € 32.000 omdat de correcte pensioenbrieven ontbraken. Via een fiscalist werd ons gevraagd hier een oplossing voor te vinden.
Op de balansen stond voor elk een pensioenvoorziening van fl. 100.000. De actuariële onderbouwing hiervan ontbrak. De voorzieningen waren lukraak opgevoerd al direct in het eerste jaar van het dienstverband in de BV. Dat viel op bij de Belastingdienst.

Het toenmalige administratiekantoor werd gevraagd de pensioenvoorziening zowel rekenkundig als juridisch te onderbouwen. Na herhaalde verzoeken kwam de administrateur met een oude pensioenbrief die inmiddels een fiscaal onzuivere pensioenregeling beschreef. De Belastingdienst besloot toen de voorziening geheel te laten vrijvallen, over de te betalen vennootschapsbelasting een boete van 100% te heffen en 20% revisierente over de voorziening op te leggen.

In nauw overleg met de Belastingdienst hebben we het pensioendossier actuarieel en juridisch compleet en correct gemaakt en resteerde alleen nog de VpB-claim. Hiermee bereikten we per DGA een besparing van ca. € 20.500.

Het had nog beter gekund
Saillant detail in deze zaak was het moment waarop en de soort pensioenbrief die na lang aandringen van de Belastingdienst boven water kwam. Vanwege de foute pensioenbrief werd er wel vijf jaar pensioen opgebouwd, hetzij onzuiver. Daarmee kwam vijf jaar van pensioenopbouw te vervallen wat met de correcte pensioenbrief ook niet ingehaald kon worden.
Het was beter geweest om helemaal geen pensioenbrief i.p.v. een foute in te leveren. Daarmee was wel de voorziening vrij gevallen, maar kon in het jaar dat de nieuwe pensioenbrief voor het eerst gold, wel meteen een backservice van vijf dienstjaren worden opgevoerd.

Doekje voor het bloeden
Er gingen dus vijf pensioenopbouwjaren verloren. We hebben met de Belastingdienst overeenstemming bereikt over de mogelijkheid van aftrek via de Inkomstenbelasting. Afgesproken werd dat er over die bewuste vijf jaren lijfrentepremie afgetrokken kon worden via de reserveringsruimte, als ware er geen pensioenopbouw geweest.

Disclaimer
De in deze zaak bereikte resultaten hebben geen precedentwerking en geven geen garantie voor resultaten van soortgelijke oplossingen in soortgelijke situaties.

© 2004 - 2024 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident