Tijd voor een pensioenrevolutie!

26 september 2011 | Alle artikelen

26 september 2011 – Wat in Egypte kan, kan hier in Nederland ook. Geen revolutie voor een andere regering (nog niet), maar een pensioenrevolutie. Het wil namelijk naar niet vlotten met een totale aanpak van onze pensioenproblematiek. Ik voorspel dat als we niet binnenkort drastische besluiten nemen, ons pensioenstelsel als een piramidefonds in elkaar zakt.

In 1994 deed Elco Brinkman al van zich spreken door al shuffelend te verkondigen dat er iets gedaan moest worden aan de AOW: bevriezen, opschuiven, enz. En wat gebeurde er? Struisvogelend politiek Nederland serveerde Brinkman af. Zijn ideeën konden bijgezet worden in het Museum van Rariteiten. Nu 17 jaar later begint het besef te komen dat we op een grijze tijdbom zitten die steeds harder begint te luiden, maar slechts door klokkenluiders wordt gehoord. De politiek is nog mijlenver uit de buurt en heeft zodanig wel de klok horen luiden, maar weet niet of wil niet weten waar de klepel hangt. Tijd voor actie dus.

Nou die is er. Plannen zat immers. Er moeten harde en zachte pensioenaanspraken komen of pensioenrechten die meebewegen met de rendementen of andere, lees lagere, pensioenopbouw of pensioenopbouw tot een bepaald inkomen of een evenwichtige verdeling van de solidariteit, enz. Die laatste is mooi hè? Voelt u ‘m aankomen? In gewoon Nederlands betekent het dat de jongeren er zo langzamerhand genoeg van hebben om nog voor de grijze massa pensionado’s te blijven betalen. Dus aan de slag ermee?

AFM-farao
Laten we nu gewoon ons pensioensysteem gaan vervangen door al die goede(?) ideeën die er nu zijn. Problemen opgelost? Misschien voor een deel wel, maar zo vervangen we het ene complexe systeem door het ander complexe systeem. De Egyptenaren weten hier alles van. De farao’s bouwden de gangen in hun piramides en graven zo complex, dat zelfs wij anno 2011 het nog steeds niet helemaal snappen. En die kant is het met ons pensioensysteem dus ook opgegaan. Ik zal u een voorbeeld noemen. Vorig jaar legde een pensioenverzekeraar de door haar ontworpen Startbrief voor aan de AFM. Deze pensioenverzekeraar kreeg een dikke tien en een zoen van AFM-farao. En raad eens uit hoeveel bladzijden die Startbrief bestond? 56! Zesenvijftig bladzijden! Geen wonder dat er een kloof is tussen degenen die roepen dat pensioen simpel is en degenen waar voor het bedoeld is en die het niet snappen omdat ze kennelijk 56 bladzijden moeten lezen om pensioen te begrijpen. Logisch toch?

Het logge grijze nijlpaard
Regelmatig verschijnen er berichten van muitende pensioendeskundigen. Ze hebben het gemummificeerd idee van ene Brinkman uit het Museum van Rariteiten gehaald en proberen hiermee de politiek wakker te schudden. Zo kan een muitende bende ook nog z’n voordelen hebben. Tenminste, als er naar geluisterd wordt. Dat wil echter nog niet zo vlotten. Daarom voorspel ik u dat als we niet snel het logge grijze nijlpaard bij de oortjes pakken, we over een paar jaar met z’n allen op het Malieveld staan te protesteren tegen de regering om de problemen van de vergrijzing nu eens eindelijk serieus aan te pakken. En we gaan niet eerder weg dan wanneer er koppen rollen. Figuurlijk dan natuurlijk, want we zijn wel een beschaafd land.

Stop betutteling vitaliteitsregeling
Dus, zodoende. De pensioen en(!) AOW-leeftijd gaan in 2012 omhoog naar 66 jaar, in 2014 naar 67 jaar en in 2015 naar 70 jaar. Voor nieuwe pensioenregelingen wordt de pensioenleeftijd meteen op 70 gezet met mogelijkheid voor vervroeging en uitstel. De nieuwe Vitaliteitsregeling ter vervanging van de af te schaffen Levensloopregeling gaat z’n naam eer aan doen: zo lang u vitaal bent, mag u geld opnemen. Dus ook voor vervroegd (deel)pensioen, financiering demotie en aanvulling bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dan moet de overheid eindelijk eens ophouden met regeltjes te bedenken van wat wel en niet kan en mag. Die zelfde overheid wil immers zo graag de verantwoordelijkheid bij de werkgever en werknemer leggen.

Het kan simpeler
En nu de pensioenopbouw en -dekking nog. Lang leve de PPI, maar dan anders: de PSR, Pensioen Spaar Rekening volgens het Chileens model. Dus risico van overlijden en arbeidsongeschiktheid verzekeren en de opbouw van ouderdomspensioen op een PSR of desgewenst een PBR, Pensioen Beleggings Rekening. En als de rentevergoeding, het risico of rendement u niet bevalt? Dan hebt u de vrijheid om jaarlijks in de maand januari over te stappen naar een andere aanbieder. Snapt u? Anders even googlen op ‘Pensioen in box 4 redt woningmarkt’. Zo simpel kan pensioen zijn.

Dit artikel is tevens gepubliceerd op www.vbnet.nl/weblogs op 7-7-2011
© 2004 - 2024 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident