Vervroegd pensioen 60-plusser bij doorwerken niet belast

14 september 2011 | Alle artikelen

14 september 2011 – Een werknemer die 60 jaar is geworden en wil blijven doorwerken, kon zijn pensioen niet vervroegen zonder zware fiscale consequenties. Blijven doorwerken en tegelijk het pensioen vervroegd laten ingaan, leidde tot heffing over de volledige pensioenaanspraken.  Staatssecretaris van Financiën, Frans Weekers vond die situatie ondertussen maatschappelijk gezien achterhaald en heeft daarover een Besluit gepubliceerd. Nu hoeft het dienstverband bij vervroegd pensioen niet meer verminderd te worden met het percentage waarvoor het pensioen ingaat.

Sinds 7 september 2011 kunnen 60-plussers die hun pensioen vóór hun 65e willen laten ingaan, gewoon blijven werken zonder dat hun pensioenaanspraak belast wordt. De toetsing of zij hun werk wel in gelijke mate verminderen, is komen te vervallen. Hiermee komt de staatssecretaris tegemoet aan de wens van oudere werknemer om te kunnen blijven doorwerken.

Een voorbeeld: een werknemer van 60 jaar wil een pensioen dat uit hoofde van een eerder dienstverband was opgebouwd voor € 15.000 vervroegd laten ingaan. Tot voor kort moest deze werknemer dan terug naar een dienstverband zodanig dat zijn inkomsten ook daalden met € 15.000. Als de inkomsten uit het (verminderde) dienstverband samen met het vervroegd pensioen meer dan 100% bedroeg, dan werd de hele pensioenaanspraak belast. Als in het vorige voorbeeld de werknemer slechts voor € 14.000 in salaris achteruit ging, dan zou meteen de hele pensioenaanspraak belast worden. Dat is vanaf 7 september dus aangepast. De aanspraak wordt nu niet meer belast.

Verwarrende berichtgeving
In de pers is meer over dit onderwerp geschreven. In veel berichten is de indruk gewekt dat over de pensioenuitkeringen geen belasting meer betaald hoefde te worden. Dat is niet het geval. Pensioenuitkeringen blijven gewoon in de heffing betrokken. Het vervallen van de belasting over de aanspraken houdt iets anders in. De pensioenaanspraak is bijvoorbeeld een levenslang ouderdomspensioen van € 20.000 per jaar. Die aanspraak vertegenwoordigt een contante waarde, stel € 300.000. Tot 7 september zou bij de ongunstige samenloop van doorwerken en vervroegd pensioen de hele aanspraak dus in dit voorbeeld € 300.000 in één keer belast worden. Hiermee kwam dus de omkeerregel te vervallen. na belastigheffing valt het saldo jaarlijks  in box 3. De pensioenuitkeringen zouden vervolgens onbelast ontvangen worden.

De voorwaarden
Om gebruik te kunnen maken van de versoepeling, moet het pensioen wel aan een paar voorwaarden voldoen.

  • Het pensioen mag niet eerder ingaan dan op de 60-jarige leeftijd.
  • De mogelijkheid voor vervroegd pensioen moet in het pensioenreglement zijn opgenomen.

Als het (gedeeltelijke) pensioen niet aan deze voorwaarden voldoet, dan is de pensioenregeling fiscaal gezien geen zuivere pensioenregeling en vervalt de omkeerregel. De hele pensioenaanspraak wordt dan op de vervroegde ingangsdatum belast.

Niet van toepassing voor 60-minners
Als een werknemer zijn pensioenuitkering al vóór zijn 60e verjaardag wil laten ingaan, dan gelden gewoon de oude regels. Bij een vervroegde ingangsdatum van de pensioenuitkeringen vóór het bereiken van de 60-jarige leeftijd blijft toetsing plaatsvinden aan de voorwaarde dat het pensioen slechts kan worden vervroegd voor zover de werknemer dienovereenkomstig in arbeidsinkomsten achteruitgaat.  Vervroegd pensioen vóór de 60e verjaardag kan dus nog steeds alleen voor zover de werknemer er in inkomsten op achteruitgaat.

© 2004 - 2024 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident