Vuistregels dekkingsgraad voor het eigen beheer-pensioen DGA

19 december 2011 | Alle artikelen

19 december 2011 – In het artikel ‘De dekkingsgraad van het DGA-pensioen anno 2011’ stelden wij u de vraag hoe het met de dekkingsgraad van het pensioen van u als DGA zit. In de pers valt nagenoeg elke dag te lezen dat veel pensioenfondsen te weinig geld in kas hebben om aan de pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Een mooie aanleiding om dit ook eens bij DGA’s aan te kaarten. Ondertussen zit de dekkingsgraad van de meeste pensioenfondsen ver onder de vereiste 105%. Maar hoe bepaalt de DGA voor de BV de dekkingsgraad?

Vuistregel 1
Er zijn een paar vuistregels waarmee u of uw accountant kan bepalen of de dekkingsgraad van uw BV volstaat. De eerste vuistregel is dat u bij de fiscale voorziening ca. 25 tot 60%% optelt. In die 25 tot 60% zit een compensatie voor:

  • dat u langer leeft dan de gemiddelde Nederlander 1),
  • mensen langer blijven leven dan nu gemiddeld het geval is,
  • u jaarlijks minder netto rendement op uw pensioenvermogen maakt dan 4%,
  • uw BV ook kosten heeft en/of de rentestand lager is dan 4%,
  • de pensioenuitkeringen koopkrachtbehoudend zijn.

Dus als u uw jaarrekening 2010 leest en daar bij de passiva (rechterkant op de balans) bij ‘pensioenvoorziening’ een bedrag van bijvoorbeeld € 100.000 ziet staan, dan hebt u in werkelijkheid ca. € 125.000 tot € 160.000 nodig.

Vuistregel 2
De tweede vuistregel is minstens zo belangrijk en betreft tevens de vraag: heeft uw BV het berekende bedrag in kas als u met pensioen gaat? Als u t.z.t. pensioen uit uw BV wilt gaan genieten, dan is het wel gemakkelijk als daar ook voldoende geld in zit. “Maar” zo zult u zich afvragen “hoe kan ik dat nu al weten?” Ons antwoord: “niet”. Dat is echter nog geen reden om maar fluitend door te gaan tot uw pensioen opeens vanaf morgen uitgekeerd moet gaan worden. Hoe dan wel? Eigenlijk is de beste methode om uw accountant jaarlijks een eenvoudige pro forma liquidatiebalans te laten opstellen. Dus stel, u was per 1 januari van dit jaar gestopt en hebt uw onderneming verkocht en met de fiscus en uzelf afgerekend, zit er dan voldoende geld in uw BV? Als dat antwoord “nee” is, zou ik me zo langzamerhand toch echt zorgen gaan maken over de dekkingsgraad.

Het pensioenrisico over 5 minuten
Nabestaanden zijn in de pensioenwereld uw partner en/of kinderen. Verder gaat het niet. In de pensioenovereenkomst die de BV met u heeft (moet schriftelijk vastgelegd zijn!) staat welk partner- en/of wezenpensioen er is toegezegd. En wat de BV u toezegt, moet deze ook nakomen. Stel de toezegging is zodanig, dat als u komt te overlijden vóór de pensioendatum, het partnerpensioen € 25.000 per jaar en het wezenpensioen € 5.000 per jaar per kind bedraagt. Dan hebt u dit (waarschijnlijk) verzekerd. Zo niet dan hebben uw nabestaanden en uw BV na uw overlijden een paar problemen. In het artikel ‘Het pensioenrisico van de DGA binnen 5 minuten na nu…’  gaan we daar verder op in.

Tip: controleer alvast uw pensioenbrief. Hoe wordt het nabestaandenpensioen hierin omschreven en is dit verzekerd?

1) Volgens onderzoeken leven mensen met een hoger dan gemiddeld pensioeninkomen langer dan gemiddeld.
© 2004 - 2024 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident