Als de werkgever de pensioenpremie niet kan betalen

19 maart 2020 | Alle artikelen

Voor veel werkgevers is de coronacrises een regelrechte ramp. De cashflow staat onder druk. Rekeningen worden later of even niet betaald. En wat als de werkgever de pensioenpremie niet kan betalen? In dit artikel gaan we in op pensioenregelingen die gesloten zijn bij verzekeraars en premie pensioeninstellingen. Dus niet die bij pensioenfondsen.

In de Pensioenwet staan bepalingen wat er gebeurt als de werkgever de pensioenpremie niet kan betalen. Daarnaast heeft de werkgever een overeenkomst met de verzekeraar of premie pensioeninstelling (PPI). Dat heet de uitvoeringsovereenkomst. En de werknemer heeft een contract met de verzekeraar of PPI in de vorm van een pensioenreglement. In dit artikel betrekken we de Pensioenwet, de uitvoeringsovereenkomst en het pensioenreglement bij de vraag wat er gebeurt als de werkgever de pensioenpremie niet kan betalen. Of uitstel van betaling wil. We houden het wel zo kort en simpel mogelijk.

Geen premie, geen pensioen

Als de werkgever geen pensioenpremie meer afdraagt aan de verzekeraar of PPI, dan bouwen de werknemers geen pensioen meer op. De werkgever mag echter niet zomaar stoppen met betalen. Hij moet in ieder geval de bijdrage die de werknemers zelf betalen niet achterhouden.

Geen premie, geen nabestaandenpensioen

Als de premiebetaling helemaal stil valt en uitblijft, dan moet de verzekeraar de werknemers hierover informeren. Dit is belangrijk omdat ook de uitkeringen ingeval van overlijden van de werknemers komen te vervallen. Dat betekent geen dekking voor partner- en wezenpensioen meer. Dan is partnerpensioen uitkeren i.v.m. een overleden werknemer meer dan als de werkgever de premie niet meer kan betalen.

Werkgever aansprakelijk?

In alle gevallen kan de werkgever het beste zo snel mogelijk zijn verzekeraar of PPI op de hoogte stellen van de betalingsonmacht. De verzekeraar of PPI zal wel vragen dat aan te tonen. Er kan echter geen betalingsvoorbehoud in de uitvoeringsovereenkomst of pensioenreglement zijn opgenomen. Zie ook artikel 12 van de Pensioenwet. Dan kan de werkgever daar ook geen beroep op doen. Ook kan het betalingsvoorbehoud er wel in staan, maar voldoet de werkgever niet aan de voorwaarden daartoe. Dan zal een beroep op het betalingsvoorbehoud i.v.m. betalingsonmacht ook falen. Als dekkingen i.v.m. partner- en wezenpensioen dan komen te vervallen, is de werkgever in beginsel aansprakelijk als de werknemer komt te overlijden. De werkgever zal dan levenslang of tijdelijk het partner- en wezenpensioen moeten uitkeren. Daarnaast kunnen werknemers gemiste pensioenopbouw gaan claimen.

Werkgeversbijdrage eenzijdig wijzigen

Zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de werkgever een mogelijkheid om de werkgeversbijdrage te eenzijdig verminderen? Deze vraag is niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Maar duidelijk is wel dat er dan een zwaarwichtig belang moet zijn. Dat betekent een belang voor de werkgever dat daarvoor het belang van de werknemers moet wijken.

Eerder hebben we daar een artikel over geschreven, met als aanleiding het pensioenakkoord. In dit artikel op Bedrijfsjuridiek worden nog meer mogelijkheden om de werkgeversbijdrage eenzijdig te wijzigen beschreven.

Onderneem op tijd actie

Ons advies is om op tijd actie te ondernemen. Misschien een dooddoener, maar de praktijk wijst helaas anders uit. Als je als werkgever denkt dat je de pensioenpremie niet meer kunt betalen, meld dat dan zo spoedig mogelijk aan je verzekeraar of PPI!! Ook als je denkt dat het mogelijk pas over een paar maanden zover is. Ondertussen zijn pensioenuitvoerders bezig om te kijken of uitstel van betaling ook mogelijk is.

Ga vooraf kijken in je uitvoeringsovereenkomst en pensioenreglement wat daarin staat over de onmacht om premie te betalen. Als je dit lastig vindt, neem dan contact met ons op. We zoeken het gratis voor je uit.

© 2004 - 2024 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident