Arbeidstijdverkorting, pensioen en coronavirus

16 maart 2020 | Alle artikelen

Vanwege het coronavirus vragen werkgevers nu massaal arbeidstijdverkorting voor de werknemers aan. Arbeidstijdverkorting, pensioen en coronavirus. Zit dat elkaar in de weg of kan de pensioenopbouw gewoon doorgaan? Ja, maar er zijn grenzen.

Het coronavirus grijpt om zich heen. Dat heeft veel maatschappelijke en economische gevolgen. Het kan voor de werkgever reden zijn om arbeidstijdverkorting aan te vragen. Heeft arbeidstijdverkorting invloed op pensioen? De belastingdienst heeft er op 16 maart 2020 een V&A over gepubliceerd. In dit blog geven we antwoorden op de vraag welke gevolgen dit voor het pensioen kan hebben. Aanvragen voor arbeidstijdverkorting konden ingediend worden tot 17 maart 2020!

Arbeidsduurverkorting en dienstverband blijft hetzelfde

In deze situatie mag de pensioenopbouw volledig doorgaan. Maar minder werken is wel minder loon. Ook moet de loonsverlaging wel binnen gebruikelijke grenzen blijven. Dat is een rekbaar begrip. Meestal wordt een minimum van 50% van het salaris aangehouden, zoals dat voorafgaand aan de arbeidstijdverkorting van toepassing was. Arbeidstijdverkorting, pensioen en coronavirus. Het hoeft geen ziekmakende combinatie te zijn.

Arbeidsduurverkorting en dienstbetrekking tijdelijk (gedeeltelijk) gestopt

Ook dan kan de pensioenopbouw doorgaan. De voorwaarde is dan wel dat er een uitkering is die het loon of inkomen vervangt. Dat kan bijvoorbeeld een WW-uitkering zijn. In die situatie is de pensioenopbouw nog over de volledige diensttijd. Arbeidstijdverkorting, pensioen en coronavirus; het hoeft elkaar niet in de weg te zitten.

Arbeidsduurverkorting en vrijwillig ontslag of geen uitkering

Volgens de wet mag de pensioenopbouw dan ook doorgaan. Dit is wel aan meer voorwaarden verbonden. Doorgaan in dezelfde pensioenregeling kan dan alleen vrijwillig. De ex-werknemer moet dan zelf het werkgevers- en werknemersdeel van de pensioenpremie betalen. Dit kan dan vaak ook maar voor een beperkte periode.

Conclusie

Op de vraag ‘heeft arbeidstijdverkorting invloed op pensioen?’ is het antwoord in de meeste gevallen ‘nee’. Volgens de wet is het mogelijk. Maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. En het pensioenreglement moet die ruimte dan ook bieden. Daarom is vrijwillige voortzetting dan niet altijd mogelijk.

Ondertussen is de arbeidstijdverkorting ingetrokken. Hiervoor in de plaats is er een nieuwe overheidsmaatregel: het NOW. Daarover meer in het volgende blog. Als je wilt weten hoe het bij jullie pensioenregeling zit, neem dan contact op met Dick Mollema. We sturen hiervoor geen rekening. Gedeelde smart is halve smart.

© 2004 - 2024 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident