Werktijdverkorting ingetrokken

18 maart 2020 | Alle artikelen

Het kabinet heeft afgelopen dinsdag de mogelijkheid voor werktijdverkorting ingetrokken. Werkgevers kunnen werktijdverkorting aangrijpen in uitzonderlijke omstandigheden. In de plaats van de arbeidstijdverkorting heeft het kabinet een nieuwe noodmaatregel ingesteld: het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dat raakt ook de pensioenopbouw.

In ons blog over arbeidstijdverkorting zijn we ingegaan op de vraag of pensioenopbouw dan ook doorgaat. Dit blijft van belang voor werkgevers die inmiddels werktijdverkorting (Wtv) hebben aangevraagd. Maar voor nieuwe aanvragen is de werktijdverkorting ingetrokken.

Waarom is de regeling Werktijdverkorting ingetrokken?

Op de website van rijksoverheid staat dat de uitbraak van het coronavirus de afgelopen weken heeft geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers. Echter, deze regeling is niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Daarom is de wtv ingetrokken. Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en wil dit sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling. Het kabinet doet dit via de nieuwe tegemoetkomingsregeling.

Het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is dus de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Om als werkgever hiervan gebruik te kunnen maken, gelden er voorwaarden.

De voorwaarden voor gebruik van het NOW

Werkgevers kunnen vanaf 18 maart dus gebruik maken van de mogelijkheden die het NOW biedt. Dan gelden er wel bepaalde voorwaarden. Op de website van rijksoverheid staat dat de werkgever zich bij de aanvraag vooraf committeert aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers. Dat geldt dan voor de periode dat de tegemoetkoming ontvangen wordt. Bovendien verwacht de aanvrager tenminste 20% omzetverlies en de aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden. Deze kan wel nog eenmalig verlengd worden met nog eens 3 maanden. Voor die verlenging kunnen weer nadere voorwaarden gelden. Tenslotte ziet de regeling op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. Meer recente informatie staat op rvo.nl.

Loonkosten gedeeltelijk vergoed

De vergoeding die het NOW beschikbaar stelt, is afhankelijk van de omzetdaling. De vergoeding is 90% van de omzetdaling. Daarom blijft de werkgever altijd nog met bepaalde lasten zitten. Dit los nog van andere vaste lasten. Maar werknemers ontslaan mag niet als de werkgever een beroep op het NOW doet. Voor veel werkgevers is daarom mogelijk de helpende hand van het NOW niet voldoende.

Is pensioenpremie ook loonkosten in de zin van het NOW?

Met het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid wil de overheid werkgevers tegemoet komen in de betaling van loonkosten. Wat het NOW precies met loonkosten bedoelt is nog niet helemaal duidelijk. Zo weten we nog niet of hier ook het werkgeversdeel van de pensioenpremie onder valt. Daarom komen we hier later op terug, zodra er meer duidelijkheid is.

Update van 31 maart: zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel van de pensioenpremie vallen onder de loonkosten. Omdat een individuele berekening niet mogelijk is de vergoeding voor additionele loonkosten, waaronder de pensioenpremies, bovenop de loonsom 30%. Zie ook de website van de rvo.nl.

Nog even geduld

De werktijdverkorting is dus ingetrokken, maar werkgevers kunnen nu nog geen aanvraag voor een beroep op het NOW doen. Daarvoor moeten we nog even geduld hebben. Als het zover is, dan moet de aanvraag bij het UWV ingediend worden.

Update van 6 april: vanaf vandaag kunnen werkgevers hun aanvraag doen voor een vergoeding vanuit het NOW op de website van het UVW.

Het NOW en de pensioenpremie

De pensioenpremie is mede afhankelijk van het salaris. Het NOW vult de loonkosten aan en de werkgever zorgt ervoor dat werknemers 100% van hun salaris houden. Daarom wordt de pensioenpremie niet lager. Maar het kan wel nodig zijn om deze te verlagen, als de werkgever het water aan de lippen staat.

In ons volgende artikel gaan we daar verder op in. We bespreken dan de (on)mogelijkheden en de consequenties van het stoppen met betalen van de pensioenpremie.

© 2004 - 2024 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident