Miljoenennota 2020 en pensioen

21 september 2020 | Alle artikelen

Op 15 september 2020, Prinsjesdag werd volgens traditie de miljoenennota gepresenteerd. Hierin staat ook concrete informatie over het nieuwe pensioenstelsel. Sommige onderdelen gaan al in per 1 januari 2021! In dit korte artikel lichten we een paar items over de Miljoenennota 2020 en pensioen uit.

De AOW-leeftijd

In 2021 blijft de AOW-leeftijd op 66 jaar en 4 maanden staan. De AOW-leeftijd stijgt in stapjes naar 67 jaar in 2024.

AOW-leeftijd, pensioenleeftijd en levensverwachting

Eerder zou de AOW-leeftijd stijgen met dezelfde toename als die van de levensverwachting. Dus 1 jaar stijging levensverwachting = 1 jaar later AOW. Dit is aangepast. Voor elk jaar dat de levensverwachting stijgt, gaat de AOW nu 8 maanden stijgen. De AOW is daarmee voor 2/3 gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting.

Deze koppeling gaat nu ook voor pensioen gelden. De pensioenrichtleeftijd zal daardoor minder snel stijgen.

Regeling vervroegde uittreding (RVU)

Als je een werknemer binnen een bepaalde tijd tot de pensioendatum uit dienst gaat en deze krijgt van de werkgever een zak geld mee, dan kan de werkgever daar 52% belasting over moeten betalen. Vanaf 1 januari 2021 komt er een nieuwe regeling. Van 2021 t/m 2025 kun je als werkgever maximaal 3 jaar voor de AOW-leeftijd een vergoeding aan de werknemer meegeven. Als je als werkgever dan een bruto uitkering van maximaal € 21.200 per jaar aan je werknemer meegeeft (niveau 2020; netto hetzelfde is als de netto AOW-uitkering van een alleenstaande) dan hoef je die 52% RVU-heffing niet te betalen.

Pensioenbedrag ineens

Vanaf 1 januari 2022 mag je een pensioenbedrag ineens opnemen. Dat bedrag is dan maximaal 10% van de waarde van je pensioenpot. Dit mag dan weer niet als je ook een hoge (100%) met een latere lage (minimaal 75%) uitkering wil ontvangen.

Verlofsparen

Vanaf 1 januari 2021 mag je maximaal 100 weken verlof opsparen. Nu is dat nog 50 weken.

Van wetsvoorstel naar wet

We hebben nu een pensioenakkoord op hoofdlijnen over het nieuwe pensioenstelsel. Zie ook dit artikel. Er moeten nog veel details uitgewerkt worden. In het najaar komt er een consultatieronde. Marktpartijen en andere belanghebbenden kunnen dan gaan ‘schieten’ op het concept-wetsvoorstel. Het kabinet wil dan in juni 2021 het wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel in de Tweede Kamer indienen. De wet en andere regelgeving moet dan ingaan per 1 januari 2022.

Wat betekent dit voor mij?

Werkgevers en werknemers krijgen te maken met het nieuwe pensioenstelsel. Als werknemer zou je bijvoorbeeld eerst 100 weken verlof kunnen opnemen en je dan vervolgens met die vrijgestelde RVU-uitkering laten ontslaan. Dat wordt nog wel even doorsparen dan met die weken. Houd er wel rekening mee dat dit allemaal ook consequenties voor je pensioenuitkering kan hebben. Miljoenennota 2020 en pensioen: blijf op de hoogte! Ontvang onze nieuwsbrief; schrijf je in (onder aan de pagina)

Er zijn nog meer mogelijkheden en ook consequenties van eerder stoppen met werken. Neem contact op met Dick Mollema als je meer wil weten.

© 2004 - 2024 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident