Wat is mijnpensioenoverzicht.nl, waarom mijnpensioenoverzicht.nl? Van wie is het?

18 februari 2021 | Alle artikelen

Donderdag 18 februari 2021 – Wij raadplegen Mijnpensioenoverzicht.nl het meest als we willen weten hoe ons pensioen er voor staat. Dat is één van de uitkomsten van de Pensioenmonitor 2020. In tien weken schrijf ik elke week een blog overmijnpensioenoverzicht.nl. Het uiteindelijke doel hiermee is om je te helpen zelf aan de slag te gaan met je pensioen als dat nodig is.

Pensioen is één van de oudedagsvoorzieningen. Pensioen houdt altijd verband met je werk en/of je dienstverband. Lijfrente is wel een oudedagsvoorziening maar is geen pensioen in de zin van de wetgeving. Dat kun je dan ook niet terugvinden op mijnpensioenoverzicht.nl. Later schrijf ik daar meer over.

Alleen pensioen

Op Mijnpensioenoverzicht.nl gaat ook het dus alleen over pensioen. Bij pensioen denken we al snel aan later, geld voor later. Maar pensioen is ook geld voor nu, als jij komt te overlijden; zodat je partner en kinderen geld krijgen. Jouw inkomen valt immers weg. Dat geld voor nu heet ook wel partner- en wezenpensioen of samen nabestaandenpensioen.

Wat is mijnpensioenoverzicht.nl?

Als je bij een werkgever werkt, neem je waarschijnlijk ook deel aan de pensioenregeling. Vaak is dat verplicht. Er zijn ook werkgevers die niet verplicht een pensioenregeling hoeven te hebben. Dan kunnen ze dat vrijwillig regelen. Als je deelneemt of hebt deelgenomen in een pensioenregeling dan houdt de pensioenuitvoerder dat bij.

Een pensioenuitvoerder is bijvoorbeeld een pensioenfonds (voor ambtenaren, werknemers in de zorg of in de bouw bijvoorbeeld) of een verzekeraar (bijvoorbeeld Zwitserleven of a.s.r.). Mijnpensioenoverzicht.nl is dus een overzicht van je pensioenen en de AOW.

De website Mijnpensioenoverzicht.nl werd in 2011 door de pensioensector gelanceerd om mensen beter inzicht te geven in hun pensioen.

Waarom mijnpensioenoverzicht.nl?

Mijnpensioenoverzicht.nl  is er gekomen vanwege een afspraak tussen alle pensioenuitvoerders en de overheid. Die afspraak is dat de overheid en alle pensioenuitvoerders informatie over alle pensioenen in Nederland aanleveren aan mijnpensioenoverzicht.nl. Je AOW staat er dus ook op.

De website heeft een wettelijke grondslag. De overheid heeft enkele jaren geleden de pensioensector verplicht om burgers vanaf januari 2011 een gratis overzicht te bieden van al hun pensioenaanspraken.

Van wie is het?

De Stichting Pensioenregister verzorgt Mijnpensioenoverzicht. De Stichting Pensioenregister (SPR) is een samenwerkingsverband tussen de Sociale Verzekeringsbank (die de AOW regelt), de Pensioenfederatie (van pensioenfondsen) en het Verbond van Verzekeraars.

De volgende week gaat de blog over ‘Hoe werkt mijnpensioenoverzicht.nl? Een overzicht van alle (komende) blogs vind je hier.

Bij ieder blog krijg je ook een link naar de blog in pdf. Zo kun je alles gemakkelijk bewaren en nalezen.

Waarom doen we dit?

Simpel, omdat we pensioen begrijpelijk willen maken en houden. Je werkt immers ongeveer een dag in de week voor je pensioen. Dan mag je toch ook wel snappen wat dat voor jou oplevert?

Neem ook eens een kijkje op pensioenkansimpel.nl. Daar kun je ook informatie lezen over pensioen. Simpel en begrijpelijk.

Kun je niet wachten of heb je andere vragen over je pensioen? Neem dan contact op met Dick Mollema.

© 2004 - 2024 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident