(Vak)artikelen

(Vak)artikelen

Onze artikelen gaan vaak dieper op pensioenonderwerpen in dan onze blogs. Ze zijn vaak ook meer geschreven voor andere professionals die in hun vak met pensioen te maken hebben. Toch proberen we ook nu over iets moeilijks op een begrijpelijke en simpele manier te schrijven. Dat zijn onze (vak)artikelen.

Terugkerende onderwerpen

AFM: Deelnemer kan rechten ontlenen aan UPO

Vrijdag 1 juli 2011 – Werknemers die pensioen opbouwen, ontvangen jaarlijks een Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Voor een werknemer is het UPO een belangrijk document om inzicht in zijn pensioenaanspraak te krijgen en om deze aanspraak te kunnen (laten) controleren. De AFM hecht daarom veel belang aan de juistheid van de gegevens op het UPO.

Lees meer

Dubbele RVU-eindheffing door anti-misbruikbepaling!?

1 juli 2011 – Als een ontslaguitkering wordt aangemerkt als een Regeling voor vervroegde Uitkering (RVU) dan brengt de Belastingdienst een zogenoemde RVU-eindheffing in rekening. Deze RVU-eindheffing was tot 2011 26 % en is nu verhoogd naar 52%. Maar geldt dat ook met terugwerkende kracht? Een werkgever die tussen 2006 en 2011 een RVU aan

Lees meer

Flexibele AOW: de gevolgen

23 juni 2011 – De AOW-leeftijd wordt in 2020 66 jaar, maar minister Henk Kamp (Sociale Zaken) wil al vanaf 2013 doorwerken na je 65e verjaardag belonen met een hogere uitkering: De geboorte van de flexibele AOW. Later met AOW gaan, hoe werkt dat? Voor elk jaar dat iemand langer werkt, wordt de AOW-uitkering 6,5

Lees meer

Begin van einde waardeoverdracht pensioen?

(bericht overgenomen van nu.nl) Den Haag, donderdag 16 juni 2011 – Het recht van werknemers om bij het wisselen van baan het al opgebouwde pensioen over te brengen naar het pensioenfonds dat bij zijn nieuwe werk hoort, wordt (tijdelijk) iets ingeperkt. Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) heeft donderdag aan de Tweede Kamer geschreven dat dit nodig is om

Lees meer

Kamermeerderheid steunt langer doorwerken

9 juni 2011 – Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het conceptakkoord over de toekomst van het pensioenstelsel. Minister Kamp van Sociale Zaken, vakbeweging en werkgevers verwachten het akkoord deze week formeel af te ronden. Kabinet en de sociale partners zijn eruit en verwachten deze week met een akkoord naar buiten te komen over

Lees meer

AOW-leeftijd omhoog. Gevolgen voor pensioenopbouw.

3 juni 2011 – Niet alleen de AOW-leeftijd gaat naar 66 jaar, ook het Witteveenkader wordt al in 2013 aangepast als het kabinetsvoorstel (wetsvoorstel is inmiddels ingediend) kracht van wet krijgt. Wat dat concreet betekent leest u hier. Minder pensioenopbouw per jaar Per 1 januari 2013 worden de maximale opbouwpercentages verlaagd van 2% naar 1,75%

Lees meer

Echtscheiding: pensioenfonds erkent foutje van 7.400 euro per jaar

31 mei 2011 – Een advocatenkantoor deed ons het verzoek te controleren of de door het pensioenfonds opgegeven pensioenaanspraak voor de ex-partner correct was berekend. Dat was niet het geval. De uitkering bleek ruim € 7.400 per jaar te laag te zijn vastgesteld. Cliënte, de ex-partner gaf de advocaat de informatie die zij van het

Lees meer

Mijnpensioenoverzicht.nl schept verwarring

31 mei 2011 – Op een werknemersspreekuur laat een werknemer de informatie zien welke hij van Mijnpensioenoverzicht.nl heeft gehaald. Het verschil met zijn Uniform Pensioen Overzicht (hierna ‘UPO’) bedraagt ruim € 18.000 per jaar aan te ontvangen ouderdomspensioen. De werkgever vraagt ons hierover opheldering te krijgen door contact op te nemen met het pensioenfonds. De

Lees meer

Nieuwe vakbekwaamheidseisen tweedepijler pensioen

28 mei 2011 – Vanaf 2012 moeten assurantie-intermediairs met pensioencontracten in hun portefeuille een keuze maken of ze wel of niet willen gaan voldoen aan de criteria van het diploma Wft-pensioenen. Die intermediairs die niet willen doorgaan met gespecialiseerd pensioenadvies of hierover twijfelen, kunnen contact met ons opnemen. Hieronder hebben we met toestemming van Bureau

Lees meer

Pensioenvoorziening o.b.v. oude pensioenbrief: claim.

23 mei 2011 – Twee broers, beide DGA, ontvingen een brief van de Belastingdienst met een claim en boete van elk ca. € 32.000 omdat de correcte pensioenbrieven ontbraken. Via een fiscalist werd ons gevraagd hier een oplossing voor te vinden. Op de balansen stond voor elk een pensioenvoorziening van fl. 100.000. De actuariële onderbouwing

Lees meer
Lees ook onze blogs

Denk je bij jezelf

Ik vind pensioen ingewikkeld

En heb je liever dat we je er bij helpen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
© 2004 - 2020 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident