(Vak)artikelen

(Vak)artikelen

Onze artikelen gaan vaak dieper op pensioenonderwerpen in dan onze blogs. Ze zijn vaak ook meer geschreven voor andere professionals die in hun vak met pensioen te maken hebben. Toch proberen we ook nu over iets moeilijks op een begrijpelijke en simpele manier te schrijven. Dat zijn onze (vak)artikelen.

Terugkerende onderwerpen

Onzuiverheid DGA-pensioen door te lage AOW-franchise

25 augustus 2011 – De hoogte van de AOW-franchise voor het pensioen van de DGA kent twee basisvarianten. Een BV wilde voor het pensioen in eigen beheer de lage variant toepassen en beriep zich daarbij op de collectieve gangbaarheidstoets: 10/7 x de AOW-uitkering voor gehuwde personen. De rechter oordeelt dat deze franchise te laag is. Daarmee

Lees meer

Belastingvoordeel oud regimelijfrentepolissen: game over

24 augustus 2011 – Op 9 augustus 2011 plaatsten we een bericht over het schuiven met lijfrente-uitkeringen uit oudregimelijfrente polissen. De Belastingdienst besloot op 6 april 2011 dat deze lijfrentepolissen in bepaalde omstandigheden mogen worden belast bij de minstverdienende echtgenoot. Dat levert een fors belastingvoordeel op. De premies zijn bij de meestverdienende echtgenoot afgetrokken tegen

Lees meer

Brochure ‘Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’ verschenen

18 augustus 2011 – Per jaar vinden er ruim 30.000 scheidingen van gehuwden en geregistreerde partners plaats. De verdeling van het pensioen krijgt daarbij veelal niet de aandacht die het nodig heeft. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft nu een uitgebreide brochure gepubliceerd waarin de verdeling van pensioen uitgelegd wordt. In de brochure wordt

Lees meer

Verschil in uitleg van pensioenovereenkomst

7 juli 2011 – De pensioenpolis van een werknemer komt tot uitkering. Er is een kapitaal beschikbaar waarvoor een pensioen moest  worden aangekocht. Het aldus aan te kopen pensioen bedraagt volgens de werkgever € 6.495. Volgens de werknemer is de toezegging zodanig dat pensioenuitkering € 9.207 moet zijn. Het Hof Amsterdam heeft zich over deze

Lees meer

Dubbele RVU-eindheffing door anti-misbruikbepaling!?

1 juli 2011 – Als een ontslaguitkering wordt aangemerkt als een Regeling voor vervroegde Uitkering (RVU) dan brengt de Belastingdienst een zogenoemde RVU-eindheffing in rekening. Deze RVU-eindheffing was tot 2011 26 % en is nu verhoogd naar 52%. Maar geldt dat ook met terugwerkende kracht? Een werkgever die tussen 2006 en 2011 een RVU aan

Lees meer

AFM: Deelnemer kan rechten ontlenen aan UPO

Vrijdag 1 juli 2011 – Werknemers die pensioen opbouwen, ontvangen jaarlijks een Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Voor een werknemer is het UPO een belangrijk document om inzicht in zijn pensioenaanspraak te krijgen en om deze aanspraak te kunnen (laten) controleren. De AFM hecht daarom veel belang aan de juistheid van de gegevens op het UPO.

Lees meer

Flexibele AOW: de gevolgen

23 juni 2011 – De AOW-leeftijd wordt in 2020 66 jaar, maar minister Henk Kamp (Sociale Zaken) wil al vanaf 2013 doorwerken na je 65e verjaardag belonen met een hogere uitkering: De geboorte van de flexibele AOW. Later met AOW gaan, hoe werkt dat? Voor elk jaar dat iemand langer werkt, wordt de AOW-uitkering 6,5

Lees meer

Begin van einde waardeoverdracht pensioen?

(bericht overgenomen van nu.nl) Den Haag, donderdag 16 juni 2011 – Het recht van werknemers om bij het wisselen van baan het al opgebouwde pensioen over te brengen naar het pensioenfonds dat bij zijn nieuwe werk hoort, wordt (tijdelijk) iets ingeperkt. Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) heeft donderdag aan de Tweede Kamer geschreven dat dit nodig is om

Lees meer

Kamermeerderheid steunt langer doorwerken

9 juni 2011 – Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het conceptakkoord over de toekomst van het pensioenstelsel. Minister Kamp van Sociale Zaken, vakbeweging en werkgevers verwachten het akkoord deze week formeel af te ronden. Kabinet en de sociale partners zijn eruit en verwachten deze week met een akkoord naar buiten te komen over

Lees meer

AOW-leeftijd omhoog. Gevolgen voor pensioenopbouw.

3 juni 2011 – Niet alleen de AOW-leeftijd gaat naar 66 jaar, ook het Witteveenkader wordt al in 2013 aangepast als het kabinetsvoorstel (wetsvoorstel is inmiddels ingediend) kracht van wet krijgt. Wat dat concreet betekent leest u hier. Minder pensioenopbouw per jaar Per 1 januari 2013 worden de maximale opbouwpercentages verlaagd van 2% naar 1,75%

Lees meer
Lees ook onze blogs

Denk je bij jezelf

Ik vind pensioen ingewikkeld

En heb je liever dat we je er bij helpen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
© 2004 - 2021 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident